Scroll

Springco, leven in data

We zijn gespecialiseerd in data-georiënteerde vraagstukken op het gebied van de woon- en leefomgeving. Wij beschikken over een consumentendatabase met huishoudensprofielen, woninginformatie en verhuisgedrag op adresniveau. Dat geeft ons inzicht in het feitelijke gedrag van mensen. Daarnaast hebben wij de beschikking over diverse consumentenonderzoeken (circa 80.000 respondenten). Op basis van deze consumenten- en vastgoeddata analyseren en voorspellen wij de ontwikkeling van de vraag van mensen hoe ze willen wonen, van A naar B reizen, welke voorzieningen ze wensen en hoe ze hun vrije tijd het liefst besteden.

Platform van de Stad

Binnen Springco werken we hart aan het Platform van de Stad: een platform dat alle data van de stad verbindt en het op die manier mogelijk maakt om steden te creeren die beter aansluiten hoe mensen willen wonen en leven. Je kunt er veel elementen van het Platform van de Stad terug vinden op onze website, bijvoorbeeld in onze Dashboard Woningmarkt, Dashboard Senioren, via de CartoTool of in onze nieuwsberichten. Wil je er meer over weten neem dan contact op met Walter Bokern.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight