Scroll

Vastgoedbelegger

Wij ondersteunen investeerders in het maken van strategische keuzes die hun financiële en maatschappelijke impact vergroten. Met onze data-analyses helpen we hen huidige huurders te leren kennen, en faciliteren daarnaast de keuze voor toekomstige doelgroepen. Onze Kansenkaart wijst aan waar in een stad investeringen het meest renderen, en de Plintenscan helpt in te spelen op de huidige en toekomstige vraag naar voorzieningen.

Kansenkaart

Wat ervoor zorgt dat de ene buurt opwaardeert en de ander achteruit kachelt hangt van veel verschillende factoren af en is per stad verschillend. Maar door met data-analyse orde in de chaos te scheppen kan hierop geanticipeerd worden. Een groeiende dienstensector, infrastructurele ingrepen die de bereikbaarheid verbeteren of de vestiging van enkele bepalende voorzieningen kunnen een buurt lanceren. Onze Kansenkaart voorspelt met behulp van deze ontwikkelingen toekomstige woningwaardes en helpt daarmee investeringsrendement te vergroten.

Klant in beeld

Op basis van consumentendata zijn we in staat om te voorspellen welke doelgroepen in de toekomst meer of minder vraag naar een specifiek woonproduct uitoefenen. We brengen in beeld wie de huurders van een complex zijn en hoe zij in het leven staan. Dit kan gaan om hun bereidheid tot het delen van voorzieningen of hun behoefte aan ontmoeting. Door de wensen van klanten in beeld te hebben kunnen we de toekomstbestendigheid van complexen inschatten. Lees bijvoorbeeld hoe we dit voor Vesteda hebben gedaan.

Plintenscan

Het is voor de buurt, de uitbater en uiteindelijk ook de investeerder van belang dat de ‘plintruimte’ van een gebouw langdurig functioneert. Dit betekent dat de invulling van die ruimte, of deze nu commercieel is in de vorm van retail of maatschappelijk in de vorm van een buurthuis, goed aansluit op de omgeving. Omdat wij zowel de vraag (van huidige en toekomstige bewoners) naar en het aanbod van voorzieningen in beeld hebben kan onze Plintenscan op zoek gaan naar een match. Deze presenteren wij in een handig dashboard.

Meer weten?

 

Meer weten? Neem dan contact op met Hank Groenhof via groenhof@spring-co.nl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight