Scroll

Ons verhaal

We zijn dag in dag uit bezig met data-georiënteerde vraagstukken op het gebied van de woon- en leefomgeving. We zijn goed in het verzamelen, analyseren en presenteren van data. Door deze computerkracht te bundelen met jarenlange expertise op het gebied van vastgoed, wonen, zorg, voorzieningen, energietransitie en mobiliteit bieden we unieke oplossingen die het leven in onze steden een stukje beter maken.

Dataverrijking

We beschikken over grootschalige databronnen met onder meer consumenten-, vastgoed-, woonmilieu- en verhuisinformatie van heel Nederland en op zeer laag detailniveau. Door deze bronnen te combineren met data van onze gebruikers en deze te analyseren ontstaat er beslisinformatie die er toe doet.

Analytics

De patronen in de data geven ons inzicht in het feitelijke en verwachte gedrag van mensen, de waarde van het vastgoed en de omgeving. Lees bijvoorbeeld meer over onze Automated Valuation Model, hoe we Textmining toepassen en hoe een clusteranalyse verschillende mobiliteitsmilieus opleverde.

Platform van de Stad

We bouwen gestaag verder aan ons Platform van de Stad. Hiermee proberen we zoveel mogelijk databronnen uit de stad te verbinden om zo steden te creëren die beter aansluiten op de wensen van bewoners. Onderdelen zijn ons Dashboard Woningmarkt, Dashboard Senioren, de CartoTool en al die andere producten waar je over leest in onze Spotlight. Wil je meer over dit Platform weten neem dan contact op met bokern@spring-co.nl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight