Recht doen aan de uniciteit van mensen.

Scroll

Urban Analytics

Springco voorspelt het gedrag en de voorkeuren van mensen. We gebruiken daarvoor grote hoeveelheden data en de nieuwste datatechnieken. Daardoor hoeven we niet te segmenteren, maar kunnen we recht doen aan de uniciteit van ieder mens. Zo voorspellen we waar mensen willen wonen, hoe ze willen werken en hoeveel zorg ze gaan consumeren. We berekenen hoe groot de kans is dat iemand gaat verhuizen en wat het effect van overheidsbeleid op individuele huishoudens is.

Lees meer

Dashboard Woningmarkt

Wij helpen onze klanten om betere besluiten te nemen door relevante data sneller beschikbaar te stellen en beter te analyseren. Dat is zeker nu cruciaal om tijdig juiste keuzes te maken.

Een voorbeeld is het Dashboard Woningmarkt. Het Dashboard Woningmarkt volgt de ontwikkelingen van de woningmarkt op de voet, is altijd actueel en kosteloos.

Lees meer

Analytics

We analyseren patronen in het gedrag van mensen en voorspellen op basis daarvan toekomstig gedrag. Daarmee helpen we onze klanten ontwikkelingen eerder te signaleren en daar preciezer op in te spelen.

Lees meer

De mens centraal

De meeste opdrachtgevers van Springco zijn actief in de woon, werk en leefomgeving van mensen. Denk aan overheden, ontwikkelaars, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, culturele instellingen en beleggers. Onze primaire aandachtsgebieden zijn Vastgoed, Zorg, Woon- en leefomgeving, Mobiliteit, Onderwijs & Cultuur en Detailhandel, maar ook in andere sectoren zijn we van betekenis, zoals in de Circulaire Economie.

Lees meer

Onze aanpak

Springco is goed in het verzamelen van data, in het analyseren van data en in het presenteren van data. Soms worden we gevraagd voor alleen verzamelen, analyseren of presenteren. Meestal beantwoorden wij een concrete vraag, waarbij we alle stappen doorlopen. We onderscheiden vier toepassingsniveaus: Beschrijvend (wat is er gebeurd), Diagnostisch (waarom is dit gebeurd), Voorspellend (wat gaat er gebeuren) en Voorschrijvend (hoe spelen we daar op in).

Lees meer

Springco stelt uw klant centraal

Dankzij nieuwe data- en analysetechnieken kunnen we recht doen aan de uniciteit van ieder mens.

We analyseren patronen in het gedrag van heel veel mensen en voorspellen op basis daarvan toekomstig gedrag.

Delen
Back to top

Springco gebruikt cookies

We vinden privacy belangrijk. We gebruiken uitsluitend cookies die noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van onze website en het meten van het aantal bezoekers. U kunt de cookies ook weigeren en verder gaan. Lees onze privacyverklaring.
Springco’s Spotlight