Welkom bij het Dashboard Senioren, waarin we per gemeente de vraag naar 10 woonprofielen voor u in beeld hebben gebracht. De woonprofielen geven aan welke vraag en voorkeuren senioren hebben op het gebied van wonen.

Klik hier voor meer achtergrond informatie over de woonprofielen en wat er nog meer mogelijk is.

 

Hoe de 10 woonprofielen tot stand zijn gekomen en hoe het is toe te passen in de praktijk leest u in ons rapport woonprofielen van senioren.

 

Wat we zoal in den lande doen:

Het is al een prestatie om per gemeente in beeld brengen wat de vraag is van senioren naar de 10 woonprofielen. U als geïnteresseerde kan er dan ook naar hartenlust gebruik van maken.

 

Een tweede stap die we geregeld uitvoeren voor onze klanten is om ook het aanbod in beeld te brengen. Immers kan hiermee de (mis)match worden bepaald, bij welk woonprofiel is er een overschot of een tekort in uw gemeente of verzorgingsgebied van een ontwikkellocatie.

 

En we gaan vaak verder, want met behulp van onze data en geavanceerde analysetechnieken kunnen we ook:

  • de toekomstige tekorten en overschotten voor de 10 woonprofielen voorspellen (2025, 2030 etc.)
  • differentiatie in de woonprofielen aanbrengen in eigendom en prijssegmenten
  • achterliggende doelgroepen en hun voorkeuren en gedrag in beeld brengen, denk aan reisgedrag, autobezit, duurzaamheidsattitude etc.
  • samen met u en partners de ontwikkelstrategie per gemeente of locatie bepalen en koppelen aan thema’s zoals betaalbaarheid, doorstroming en leefbaarheid

 

Springco Urban Analytics weet waar je data vandaan haalt, hoe je die analyseert, moet interpreteren en kunt presenteren. Niet alleen over woonprofielen, maar over alles wat je kan bedenken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hank Groenhof groenhof@spring-co.nl

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight