Scroll

Vastgoedontwikkelaar

Wij staan met onze analyses klaar voor ontwikkelaars die willen weten welke doelgroep zij kunnen bedienen en wat voor woonwensen die toekomstige bewoners hebben. Door de door ons altijd benadrukte samenhang van locatie, product en consument wordt vormgegeven aan het meest kansrijke en realistische programma voor een te (her)ontwikkelen locatie. We beschikken niet alleen over gevalideerde onderzoeksmethoden en een keur aan databronnen, maar ook over ruime ervaring in het toepassen daarvan. In de afgelopen jaren heeft Springco voor 35 vastgoedontwikkelaars meer dan 80 marktonderzoeken uitgevoerd (zie bijvoorbeeld Entree Zoetermeer).

Identiteit en Positionering

Onze uitvoerige data-analyses bieden handvatten in het bepalen van het toekomstige profiel van een gebied. Springco werkt vanuit de samenhang van locatie, consument en het bijbehorende product. De consument moet passen bij de locatie, en gezamenlijk leiden zij logischerwijs tot een geschikt product. Een optimale balans zorgt voor een krachtige positionering en identiteit, en levert herkenbare gebieden op waar mensen graag willen wonen.

Locatie-analyse

Omgevingskenmerken bepalen voor een belangrijk deel de uitgangspunten van het uiteindelijke profiel. Belangrijk zijn de samenstelling van de  woningvoorraad, huishoudkenmerken, prijsontwikkeling (wekelijkse update), woonmilieus, mobiliteitmilieus, leefbaarheidsontwikkeling, voorzieningen, dichtheid en overige stedenbouwkundige kenmerken. Met onze Kansenkaarten gaan we ook actief opzoek naar nieuwe ontwikkellocaties met potentie (lees hier meer over op de pagina voor vastgoedbeleggers).

Productoptimalisatie

De woningproductie wordt bepaald door de verwachte vraag naar woningen, en die kunnen wij nauwkeurig kwantificeren en kwalificeren met de Effectieve Vraaganalyse. Door demografische ontwikkelingen, geënquêteerde woonwensen en daadwerkelijke verhuisbewegingen te modelleren voorspellen we de vraag naar woningen (eigendom, type, prijs). Op die manier krijgen potentiële productmarktcombinaties vorm.

Consumentonderzoek

Misschien nog belangrijker dan de vraag zelf is de herkomst van die vraag. Springco heeft een uitgebreide database met informatie op adresniveau tot haar beschikking, waardoor wij rijke doelgroepprofielen kunnen opstellen. Naast de basiskenmerken (inkomen, huishoudsamenstelling, opleiding) trekken we met behulp van leefstijlen conclusies over woonwensen (sfeer, inrichting, architectuur, voorzieningen) zodat hier vanaf het prille begin op ingespeeld kan worden.

Meer weten?

Meer weten? Neem dan contact op met Hank Groenhof via groenhof@spring-co.nl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight