Scroll

Privacyverklaring

Springco werkt met regelmaat met databestanden van gerenommeerde partners en klanten. Het werken met en uitwisselen van data en persoonsgegevens, vereist een constante monitoring en naleving van actuele wettelijke regels en gedragscodes rondom privacy en beveiliging. De onderwerpen privacy en beveiliging zijn dan ook belangrijk voor Springco.

Springco werkt strikt conform de Nederlandse- en Europese wetgeving en houdt zich met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Informatie wordt alleen ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers die zich aan de Nederlandse- en Europese wetgeving dienen te houden. Hiermee borgt Springco dat persoonsgegevens altijd door Nederlandse en Europese wetten en regels worden beschermd. Vanzelfsprekend zijn ook de rechten van betrokkenen in de organisatie van Springco geborgd. Een verzoek om inzage in de herkomst van (persoons)gegevens of een verzoek tot verwijdering wordt door Springco altijd gehonoreerd. Verzoeken en privacyvragen kunnen worden gericht aan privacy@spring-co.nl.

Springco verklaart de privacy van betrokkenen te waarborgen, conform haar privacy kernwaarden:

 1. Relevante communicatie;
 2. Adequate procedures voor Privacy Impact Assessment (PIA), wanneer persoonsgegevens worden verwerkt;
 3. Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt;
 4. Beveiliging en procedures zijn op orde;
 5. Rechten van betrokkenen zijn goed geborgd, in procedures en handelen.

Springco verklaart de privacy van betrokkenen te waarborgen, onder meer door naleving van het volgende:

Springco heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen, er geldt een informatiebeveiligingsbeleid en er zijn intern autorisaties toegekend;

 1. Springco verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving;
 2. Springco overschrijdt haar rol als “verwerker” niet, persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt;
 3. Springco heeft een Privacy Officer aangesteld, die benaderd kan worden voor privacy-gerelateerde kwesties. (privacy@spring-co.nl);

SOORT DATA

Hieronder volgt een lijst met soorten data die Springco verwerkt:

 1. Data over de fysieke en dynamische staat van de stedelijke omgeving
 2. Geprognotiseerde en geprofileerde data van huishoudens en individuen op basis van machine learning methodes.
 3. Daadwerkelijke persoonsgegevens, afkomstig van opdrachtgevers.
 4. Personeelsgegevens

Wij verwerken deze data op basis van de volgende rechtmatige grondslagen:

 1. Er is toestemming gegeven
 2. Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een bepaalde overeenkomst
 3. Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 4. Het is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de maatschappij, Springco of een derde.

BEVEILIGING

De persoonsgegevens die Springco verwerkt, staan op beveiligde locaties opgeslagen. De locaties worden beheerd door ervaren medewerkers. Springco ziet er op toe dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot persoonsgegevens. Daarnaast autoriseert Springco ook toegang vanaf specifieke werkplekken, waardoor persoonsgegevens, onafhankelijk van de medewerker, niet op elke locatie kunnen worden opgehaald.

DATA VERZAMELING

Het verzamelen van data is geen hoofdtaak van Springco. De kracht van Springco is het koppelen van data van opdrachtgevers, open data en commerciële data. Indien Springco wel persoonsgegevens verzamelt, wordt het doel daarvoor vastgesteld. Springco formuleert zo helder mogelijk het doel van het verzamelen van persoonsgegevens en legt dit ter akkoord voor aan de betrokken partijen.

DATA MIGRATIE EN VERRIJKING

Datamigratie is het verplaatsen van data. Springco migreert alleen persoonsgegevens via een beveiligde online transfer omgeving. Zowel inkomende data als uitgaande data worden niet per e-mail verstuurd.

Dataverrijking vindt vaak plaats bij de hoofdverwerker (bijvoorbeeld: de opdrachtgever) van de persoonsgegevens. Springco hanteert een strikt dataverrijkingsprotocol. Hier geldt dat alleen nodige persoonsgegevens aan elkaar worden gekoppeld en dat waar mogelijk data wordt geanonimiseerd.

Springco levert geen persoonsgegevens aan derden, zonder een wettelijke of contractuele grondslag.

VOOR CONSUMENTEN

Dag in dag uit zorgen gegevens ervoor dat organisaties zich beter aan u kunnen aanpassen. Daarom is het belangrijk dat u weet hoe dit gebeurt en ook hoe u gegevens kunt inzien, corrigeren of uzelf kunt uitschrijven. Uw vragen en een verzoek tot inzage kunt u richten aan privacy@spring-co.nl

NIEUWSBRIEVEN EN MAILINGS

Springco houdt u graag op de hoogte van haar activiteiten en aanbiedingen. Springco verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven via e-mail. Heeft u zich in het verleden ingeschreven voor onze nieuwsbrief maar wilt u deze informatie niet of niet langer ontvangen, dan kunt u zich afmelden middels de link onderaan de nieuwsbrief. Wilt u uw gegevens bij ons inzien of corrigeren, stuur dan een bericht naar privacy@Spring-co.nl.

COOKIES

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de gebruikersvoorwaarden. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 1. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 2. Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 3. Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 4. Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 1. Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 2. Google Analytics (analytische cookie)
 3. Adobe (analytische cookie)
 4. Facebook (tracking cookie)
 5. Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement kan aan verandering onderhevig zijn. Het is aan te raden om altijd via de website van Springco het meest recente statement te raadplegen. Ingrijpende veranderingen in ons privacy beleid zullen expliciet op onze website en andere communicatiekanalen bekend gemaakt worden.

VOORWAARDEN

Op de algemene bedrijfsvoering van Springco zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

 

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight