Scroll

Werkvelden

Doordat Springco beschikt over een schat aan data en de skills in huis heeft om deze te analyseren, kunnen onze klanten beter inspelen op de laatste ontwikkelingen. We combineren de nieuwste technieken met onze expertise binnen de woon- en leefomgeving om zo handelingsperspectief te bieden aan overheden, woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en vastgoedbeleggers.

Overheden

Wij geven gemeenten, regio’s, provincies en het Rijk inzicht in de knoppen waar ze aan kunnen draaien om een mooie en leefbare omgeving te creëren. Zo kan met onze woningmarktonderzoeken worden ingespeeld op de daadwerkelijke woonbehoefte van burgers, waarna vervolgens kaders kunnen worden gesteld aan uitvoerende partijen. En met ons innovatieve platform Stedelijke Vernieuwing 3.0 bieden we per buurt maatwerk in het bepalen van de opgave en het doorrekenen van investeringen.

Lees meer

Woningcorporaties

Wij helpen volkshuisvesters hun huurders beter te begrijpen. Met onze data en analytics proberen wij corporaties meer grip te laten krijgen op de verschillende pijlers van hun werk. Zo voorspellen we waar in hun portfolio betaalbaarheidsproblematiek voorkomt, hoe huurders tegen duurzaamheid aankijken en hoe zij het beste kunnen worden benaderd. En doordat we weten waar, met wie en in wat voor buurt mensen willen wonen, denken wij graag mee over de toekomst van transformatiegebieden.

lees meer

Vastgoedontwikkelaars

Wij staan met onze analyses klaar voor ontwikkelaars die willen weten welke doelgroep zij kunnen bedienen en wat voor woonwensen die toekomstige bewoners hebben. Door de door ons altijd benadrukte samenhang van locatie, product en consument komen we uit bij het meest kansrijke en realistische programma voor een te (her)ontwikkelen locatie. We beschikken niet alleen over gevalideerde onderzoeksmethoden en een keur aan databronnen, maar ook over ruime ervaring in het toepassen daarvan.

Lees meer

Vastgoedbeleggers

Wij ondersteunen investeerders in het maken van strategische keuzes die hun financiële en maatschappelijke impact vergroten. Met onze data-analyses helpen we hen huidige huurders te leren kennen, en faciliteren daarnaast de keuze voor toekomstige doelgroepen. Onze Kansenkaart wijst aan op welke plekken in een stad investeringen het best renderen, en de Plintenscan helpt in te spelen op de huidige en toekomstige vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Meer weten?

Wilt u meer weten wat we voor u kunnen betekenen neem dan contact op met Hank Groenhof via groenhof@spring-co.nl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight