Scroll

Beter Benutten

13 07 2020

De afgelopen weken hebben we een aantal online kennissessies gehouden over het beter benutten van de woningvoorraad; het onbenut laten van vele vierkante meters woonruimte terwijl er een woningtekort is. Als je kijkt naar de cijfers dan denk je: ‘dit kan anders.’ Diverse gemeenten (waaronder Katwijk, Rotterdam, Breda en Delft), beleggers (waaronder Vesteda en Amvest), woningcorporaties (waaronder Vidomes, WonenBreburg en Mozaiek wonen), ontwikkelaars (waaronder Blauwhoed, Bemog en Timpaan), kennisinstituten (zoals Platform 31 en Hogeschool Rotterdam) en initiatiefnemers (St. SOJ) deden mee en voerden het waardevolle gesprek met ons.

 

De sessies gaven ons ook meer inzicht in de vaak weerbarstige praktijk. Er werd nog duidelijker dat het onderwerp breder is dan gedacht. Een mooie uitspraak die over de (online) tafel ging: “We hebben voldoende vierkante meters, maar te weinig voordeuren.”

 

Uitdagingen voor vooruitgang in Beter Benutten

Ervaring leert dat gemeenten vaak nog terughoudend zijn in het meedenken en bijdrage aan oplossingen binnen de bestaande voorraad. Omdat het nog onbekend is en er veel procedures aan vastkleven. En vaak zit de buurt niet te wachten op veranderingen wat het traject nog lastiger maakt.

 

Ervaring leert dat gemeenten vaak nog terughoudend zijn in het meedenken en bijdragen aan oplossingen binnen de bestaande voorraad, omdat het nog onbekend is en er veel procedures aan vastkleven. En vaak zit de buurt niet te wachten op veranderingen, wat het traject nog lastiger maakt.

Bij nieuwbouw ontstaat stagnatie. O.a. door de twee petten die gemeenten hierin op hebben: woonbeleid en grondbeleid. Waardoor flexibele concepten en nieuwe woonvormen niet van de grond komen. Sommige ontwikkelaars en beleggers willen of kunnen niet, omdat ‘standaard’ bouwen makkelijker en rendabeler is. Corporaties willen wel, maar kunnen vaak niet (zitten gebonden aan allerlei regels) of zijn bang voor verdere achteruitgang van de leefbaarheid. Ouderen willen zelf niet verhuizen door hogere prijzen of lagere kwaliteit. Hiermee kwam de urgente en substantiële vraag van de Empty Nester weer naar voren. Hierover gaat ook ons tweede artikel in ROMagazine en op Stadszaken.nl. 

 

Alle seinen moeten op groen staan

Het wegnemen van obstakels kost veel energie. Een deelnemer aan de kennissessie zei: “Het probleem is helder, maar we kunnen het (nog) niet oplossen.” Wij zijn van mening dat aandacht voor het onderwerp, goede onderbouwing met cijfers en mooie voorbeelden ter inspiratie een opstap zijn en een bijdrage leveren aan de oplossing. En wij blijven met enthousiasme werken aan verdiepend onderzoek, zowel landelijk als voor opdrachtgevers gericht op een locatie of een gemeente. Het onderwerp leeft, dat is duidelijk.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight