Scroll

Capelle voorkomt groeipijn door te sturen op aanbod maatschappelijke voorzieningen

19 10 2023

De gemeente Capelle aan den IJssel ondergaat momenteel een flinke groeispurt, en in buurgemeente Rotterdam wordt eveneens veel gebouwd. Dit betekent dat de druk op maatschappelijke voorzieningen in de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Daarom is het hoog tijd om balans op te maken tussen vraag naar en aanbod van deze voorzieningen, niet alleen wat betreft de huidige situatie maar ook in toekomstige scenario’s. De inwoners van Capelle willen immers over 10 jaar niet in de rij hoeven staan voor hun tandartsafspraak of bij de supermarkt. Springco Urban Analytics heeft een grondige analyse uitgevoerd, en in deze blog delen we graag wat van onze eerste bevindingen.

 

 

In de nabije toekomst staat Capelle aan den IJssel voor een aanzienlijke groei. Het is de ambitie om in de komende jaren 7.000 en 13.000 woningen toe te voegen aan de voorraad. Ook zijn naast Capelle grootschalige bouwprojecten gepland zijn in de komende jaren, aan de oostelijke flank van Rotterdam.De wisselwerking tussen Capelle en Rotterdam is niet nieuw, en de bewoners van beide steden benutten elkaars voorzieningen nu al in grote mate. Capellenaren trekken naar Rotterdam voor een avondje uit in het theater of een bezoek aan het museum, terwijl Rotterdammers bijvoorbeeld naar Capelle gaan voor boodschappen of een tandartsafspraak. Deze dynamiek verrijkt het stadsleven aan beide kanten van de Maas.

 

 

Druk op maatschappelijke voorzieningen zal toenemen

 

Toch brengt de verwachte groei uitdagingen met zich mee, vooral op het gebied van maatschappelijke voorzieningen. Als er daadwerkelijk 13.000 nieuwe woningen worden gebouwd zonder aanvullende voorzieningen, ontstaat er een aanzienlijk tekort, vooral op het gebied van sport, zorg en onderwijs.

 

 

 

Door op tijd in te spelen op veranderende vraag kan Capelle de komende decennia sturen op het voorzieningenaanbod

 

 

Ook als op stadsniveau geen tekort lijkt te bestaan betekent dit niet altijd dat alles perfect in balans is. Neem bijvoorbeeld kinderdagopvang; hoewel er voldoende aanbod lijkt te zijn voor Capelle als geheel, verschilt de match tussen vraag en aanbod sterk tussen verschillende wijken.

 

 

Iets dat we niet meteen hadden verwacht voordat we in de data zijn gedoken is dat er een aanzienlijk tekort aan begraafplaatsruimte dreigt. Dit staat misschien niet meteen boven aan de prioriteitenlijst, maar de situatie van groei en vergrijzing heeft wel gevolgen voor de vastgestelde norm.

 

 

 

Naast veranderende demografie in eigen gemeente spelen ook bouwplannen elders mee om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is

 

 

Behoud van groen

 

Bovendien hebben we de groennormen van de gemeente onder de loep genomen, waaruit blijkt dat er voldoende groen is om de norm van 75 vierkante meter per woning te halen. Toch ontbreekt het aan bomen. Om te voldoen aan de norm van 0.54 boom per huishouden, zijn naar schatting nog zo’n 4.500 extra bomen nodig. Het behoud en de uitbreiding van groene ruimten zijn essentieel om de kwaliteit van leven in Capelle te waarborgen.

 

 

Wil je meer weten over hoe wij deze analyses uitvoeren en wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze COO Hank Groenhof via hank.groenhof@springco.ai.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight