Scroll

Onze bijdrage aan SKG’s boek “Data en Gebiedsontwikkeling”

20 04 2022

Onze Walter en Tijn schreven een hoofdstuk over het nut van data science bij de invulling van succesvolle plinten en waarborging van een hoogstaand voorzieningenniveau in het boekje ‘Data en Gebiedsontwikkeling: Innovaties, strategieën en reflecties’ van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.

 

 

Springco Urban Analytics is sinds kort onderdeel van de Kring van Adviseurs van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, en samen met dit gezelschap private en publieke partijen bogen wij ons over de koppeling tussen data en gebiedsontwikkeling. Voor ons was dit een mooie mogelijkheid om onze visie uit een te zetten over bottom-up plintprogrammering. En dat zonder één keer Plintr.nl – toch het product van deze visie – te noemen.

 

 

 

Het boekje (hier integraal te lezen) werd samengesteld onder de redactie van Inge Janse en Wouter Jan Verheul

 

 

Wel gaven Walter en Tijn aandacht aan de relevante planologische geschiedenis, de voortrekkersrol van de placemaker en de openbare schat aan data die overal te vinden is. Ook zoomden zij in op twee concrete voorbeelden in Alkmaar en Delft waar data science hielp om de voorzieningenstructuur in beeld te brengen en uit te vinden welke plintinvullingen het beste zouden werken. Daarop hopen zij zoals hoogleraar Co Verdaas dat in zijn voorwoord zo mooi zei “data-gedreven gebiedsontwikkeling een klein zetje de goede kant op te geven (…) door voorbeelden te geven, mogelijkheden te schetsen en aan te geven wat de meerwaarde is en wat de beperkingen kunnen zijn”.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight