Scroll

Informatie over De Grote Omgevingstest Zuid-Holland ‘zoektocht naar woongeluk’

18 12 2018

De Grote Omgevingstest – een grootschalig onderzoek onder 50.000 inwoners in de provincie Zuid-Holland – is een zoektocht naar woongeluk en kwaliteit van de leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet beoogt een integrale afweging van belangen; wat voor soort leefomgevingen willen we creëren? Daarvoor is inzicht in de behoefte van de gebruiker van die omgeving essentieel. Woongeluk ontstaat als mens, woning en woonomgeving goed op elkaar aansluiten.

Dit representatieve onderzoek biedt een actueel inzicht in de vraag van de verschillende doelgroepen naar de verschillende woningen en woonmilieus gekoppeld aan meerdere thema’s zoals participatie, duurzaamheid en mobiliteit.

 

De negentig participerende deelnemers (provincie, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen) hebben data, een rapportage, factsheets van 15 doelgroepen, alle woonregio’s en gemeenten en van circa 200 buurten in de provincie Zuid-Holland ontvangen. Met al deze inzichten en informatie kunnen de partijen beleid ontwikkelen en investeringsbeslissingen nemen die optimaal aansluiten bij de wensen van mensen. Dit kunnen ze zelf doen of met ondersteuning van Springco.

 

Uiteraard kunnen partijen zich nog als participant aanmelden. De kosten zijn laag doordat er veel partijen participeren. Op onze blog staat meer informatie over De Grote Omgevingstest en u kunt altijd:

 

  • De samenvatting van de rapportage lezen: Samenvatting rapportage De Grote Omgevingstest 2018 en onderzoeksverantwoording.
  • Of :met behulp van de inzichten, informatie en algoritmes uit de Grote Omgevingstest Zuid-Holland (ook in combinatie met de lansdekkende data op adresniveau en analysetechnieken) kan Springco inzicht geven in meerdere vraagstukken, ook buiten de Provincie Zuid-Holland. Mocht u hier interesse in hebben neem dan contact met ons op (zie onderstaand).

 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Nicolien de Heer (06 81 48 29 35), Hank Groenhof (06 45 02 05 52) of stuur een mail naar info@spring-co.nl.

 

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight