Scroll

Gebruik van DGOT in de praktijk: 5 voorbeelden

25 04 2019

De Grote Omgevingstest geeft een uitgebreid beeld van behoeftes, wensen en kansen op het gebied van wonen, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte. De resultaten van DGOT zijn op veel vlakken relevant en worden op verschillende manieren ingezet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn al op verschillende manieren toegepast. In dit blog leest u een aantal sprekende voorbeelden hiervan. Om zo ook u inzicht te bieden in de mogelijkheden van DGOT.

Presentatie

Sinds de lancering in november is Springco bij een groot aantal partijen langs geweest om te vertellen over de resultaten van DGOT:

  • In Vlaardingen hebben we de resultaten gepresenteerd aan ambtenaren, makelaars en corporaties.
  • Op Goeree Overflakkee gaan vier corporaties fuseren. Een presentatie van DGOT gaf inzicht in de beschikbare informatie voor een gezamenlijke strategie.
  • De Maaskoepel heeft voor haar leden een bijeenkomst georganiseerd om gebruik van de data uit DGOT te stimuleren. Voor de Stichting Wonen Den Haag hebben we laten zien hoe de inzichten kunnen worden toegepast bij gebiedsontwikkeling.
  • En in VijfHeerenlanden werd de presentatie vooral gericht op het vraagstuk van de vitale kernen.

Verdieping in onderzoek

We gebruiken de resultaten zelf ook, bij diverse onderzoeken wordt data gebruikt voor kwalitatieve analyses. Op dit moment worden veel locaties rondom OV-knooppunten onderzocht en ontwikkeld. Met de data van DGOT kunnen we bijvoorbeeld doelgroepen analyseren die aangeven dicht bij openbaar vervoer te willen wonen. En kunnen laten zien dat deze groep een voorkeur heeft voor een stedelijk woonmilieu en willen wonen in een appartement. Door hun voorkeuren in accuraat in beeld te brengen kan de belegger en ontwikkelaar beter inspelen op de behoefte van de consument.  DGOT is dus ook van veel waarde voor andere onderzoeken.

Strategisch beleid

Diverse partijen gebruiken de data voor strategisch beleid. Zo gaf een korte analyse bij Woonkracht10 inzichten die de richting onderschrijven en de besluitvorming ondersteunen en versnellen. Informatie over specifieke doelgroepen is ook apart te bekijken. Ook hier hielpen de resultaten van DGOT bij het sturen op wat er in de regio echt nodig is en niet te

zwichten voor de druk van de markt om alleen nieuwbouw te realiseren met het hoogste rendement. Mooi dat dit onderzoek daar aan kan bijdragen.

Gebiedsontwikkeling

Bij grote uitbreidingslocaties zoals Westergouwe en Zuidplas kunnen de resultaten van DGOT goed toegepast worden. Consumentenvoorkeuren geven een goed beeld van de ontwikkelrichting, bijvoorbeeld voor wonen en zorg. Blauwhoed heeft een mooie samenvatting gemaakt met belangrijke resultaten om mee te nemen bij ontwikkelingen.

Visie op stedelijke ontwikkeling

Momenteel zijn er veel publicaties over het tekort aan woningen en de grote bouwopgave. Met de uitkomsten van DGOT kan Springco een bijdrage leveren aan de inzichten om te komen tot goede en gerichte stedelijke ontwikkeling. Een aantal voorbeelden van deze publicaties:

 

Weten wat de resultaten van de DGOT voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Nicolien de Heer!
deHeer@spring-co.nl
T +31 10 275 59 92
M +31 6 81 48 29 35

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight