Scroll

Hoge energiequotes, ook binnen vrijesectorhuur

19 10 2022

Waar de meeste aandacht uitgaat naar energiearmoede in sociale huurwoningen, wil dat niet zeggen dat bewoners van geliberaliseerde huurwoningen het niet zwaar hebben. Wij zien in onze data terug dat zij met hoge energiequotes te maken hebben, ook na invoering van het prijsplafond. Lees meer in deze nieuwe blog!

 

 

Energiequotes

 

In onderstaande grafiek is de gemiddelde energiequote onder huurders in vrijesectorwoningen weergegeven. Dat is de verhouding van netto-inkomen en energierekening: als een huishouden netto €50,000 ontvangt en €2,500 aan energie uitgeeft is de energiequote 5%.

 

 

Opvallend is het grote verschil dat het prijsplafond voor deze groep maakt met de huidige prijzen, hoewel bij elke inkomensgroep de quote hoger blijft dan in 2020. Voor de laagste inkomensgroep (<€45,000) betekent het prijsplafond een halvering van de energiequote onder de huidige prijzen, voor de hogere inkomensgroep (€100,000) zelfs een grotere daling omdat deze groep vaker van het volledige prijsplafond gebruik maakt (met verbruik dat rond het plafond ligt van 1.200 m3 gas en 2.900 kWh elektra).

 

 

 

Gemiddelde energiequote (energielasten gedeeld door netto inkomen) van huurders in de vrij sector in 2020 en in 2022 voor en na prijsplafonnering (uitgesplitst naar inkomensniveau)

 

 

Toch moet worden opgemerkt dat de energiequotes voor veel particuliere huurders nog beheersbaar zijn. Een deel van hen dreigt echter door het ijs te zakken, zelfs na invoering van het prijsplafond. Zo is 16% van de vrijesectorhuurders die onder het modaal inkomen zit meer dan 10% kwijt aan energie, wat vaak wordt gebruikt als kritieke grens. Zonder het prijsplafond was dit zelfs vier op de vijf vrijesectorhuurders overkomen.

 

 

 

Percentage van vrijesectorhuurders met een relatief hoge energiequote (energielasten gedeeld door netto inkomen) van 10% in 2020 en in 2022 voor en na prijsplafonnering (uitgesplitst naar inkomensniveau)

 

 

Dit toont wederom aan dat inzichten op laag schaalniveau nodig zijn om uit te vinden waar de schoen wringt. Springco heeft voor heel Nederland in beeld waar energiearmoede geconcentreerd is en werkt met corporaties, overheden en marktpartijen samen om dit probleem aan te pakken. Wil je graag meer weten? Stuur een mailtje naar Hank Groenhof!

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight