Scroll

Inzicht in Energiearmoede

02 03 2022

Bij hoge energieprijzen worden vooral mensen met een krappe portemonnee hard geraakt. Daarom zijn overheidsinstanties, corporaties en leveranciers druk bezig met nieuwe beleidsinstrumenten om energiearme huishoudens te ondersteunen. Alleen bij wie staat het water nu het meest aan de lippen? Hoe kun je middelen zo effectief mogelijk inzetten om juist de huishoudens te helpen die het het hardst nodig hebben? Daar is een analyse op microniveau voor nodig.

 

 

 

 

Klik op de animatie hierboven om energiearmoede in de CartoTool te bekijken (en klik in de CartoTool op een bouwblok voor meer info)

 

 

Woningcorporaties:

Zie de verduurzamingsopgave als een winwin

 

Woningcorporaties zijn al jaren bezig met verduurzamen en hebben vaak grote ambities om klimaatneutraal te worden. Hoe je het ook went of keert zal het gehele bezit dan onder handen moeten worden genomen, net als dat alle woningen in Nederland er een keer aan moeten geloven. Maar stel je voor dat corporaties in hun verduurzamingsstrategie niet alleen naar de techno-economische elementen kijken, of simpelweg een klassieke business case volgen, maar het integraal als een sociale opgave zien. Dat corporaties juist met het vastgoed beginnen waar energiearmoede het sterkst geconcentreerd is, of het in elk geval als belangrijke pijler meenemen in de investeringsbeslissing. Dat zou enorm veel impact hebben op de levenskwaliteit van huurders, en recht doen aan de rijke volkshuisvestelijke en solidaire traditie van Nederland.

 

 

Gemeenten:

Gebruik je middelen effectief en schiet niet met hagel

 

Gemeenten hebben het financieel zwaar, en bezitten niet enorm veel middelen om de verduurzaming van woningen te sturen. Toch zijn er genoeg beleidsinstrumenten waarmee gemeenten energiearmoede kunnen bestrijden, denk aan FIXbrigades en energiecoaches. Daarnaast komen er steeds meer middelen vrij vanuit het Rijk die ingezet kunnen worden door de gemeente, zoals de bijzondere bijstand voor energiearme huishoudens en de besparingsvouchers van de RREW-regeling. Het zou zonde zijn als die middelen als hagel over de gemeente uit worden gegooid, terwijl ze op sommige plekken véél harder nodig zijn dan elders. Daarom is het essentieel voor gemeenten om inzichtelijk te krijgen waar het probleem zich manifesteert.

 

 

 

 

Inzicht in energiearmoede

Rotterdam Zuid als voorbeeld

 

 

Maar hoe weet de buurtwerker in welke bouwblokken op deuren geklopt moet worden? Daarvoor is een analyse op microniveau voor nodig. Springco Urban Analytics is met de indicatoren die TNO ook gebruikte in haar landelijke studie op zoek gegaan naar verschillende risicoprofielen in Rotterdam tot op adresniveau. Allereerst hebben we gekeken waar huishoudens met lage inkomens en een hoog energieverbruik. Op deze adressen komt de betaalbaarheid waarschijnlijk in het geding. Dat hebben we gecombineerd met de  huishoudens die een laag inkomen hebben en in slecht-geïsoleerde woningen wonen. Daar is vaak met kleine ingrepen al een wereld van verschil te maken.

 

 

Om zogeheten ‘verborgen energiearmoede’ te vinden – huishoudens die omwille van financiële problemen überhaupt niet de kachel aanzetten – kunnen we ook in kaart brengen waar huishoudens met laag inkomen en extreem laag energieverbruik zitten.

 

 

Wij werken graag mee aan de oplossing van morgen. Kan je de uitkomsten van deze analyse in jouw gemeente of bezit gebruiken? Aarzel niet en neem contact met ons op (door een mail te sturen naar groenhof@spring-co.nl).

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight