Scroll

Kijk niet hoeveel 55-plussers niet willen verhuizen maar juist naar de behoeften van de mensen die wel willen verhuizen

07 04 2020

Het Centraal Bureau voor Statistiek kwam deze week met de resultaten van een interessant onderzoek: van de 55-plussers (die niet al in een seniorenwoning of verpleeg-/verzorgingstehuis wonen) geeft 1/3 aan dat hun woning niet geschikt is om zelfstandig in te blijven wonen bij gezondheids- of leeftijdsklachten. 35% van deze groep geeft aan er wel te willen blijven wonen, de rest geeft aan te willen verhuizen (25%) of het nog niet te weten (40%). Wat ons betreft belangrijke inzichten voor keuzes in het woonaanbod. En kijk daarbij niet alleen naar de groep die niet wil verhuizen, maar juist ook naar de groep die dit wel wil.

 

Zoals wij ook tegenkomen in onze onderzoeken is een reden om niet te verhuizen vaak de huidige woonbuurt. Dit vraagt om de realisatie van aantrekkelijk aanbod voor deze groep, niet in nieuwe gebieden maar waar mogelijk (kleinschalig) in de vertrouwde buurt. Woningen die geschikt zijn voor zorg en service aan huis, op het moment dat het nodig is. En het moeten vooral nieuwe woningen zijn die alle wensen van deze groep vertegenwoordigen, niet alleen de 55 plusser met een zorgvraag.

 

Doorstroming stimuleren

De belangrijkste reden om niet te willen verhuizen is dat de huidige woning prettig is. Van de groep die wel wil verhuizen geeft 40% aan dat dit komt omdat de huidige woning te groot is. Aantrekkelijk en divers aanbod voor deze groep stimuleert doorstroming uit woningen die door ruimtegebrek lastig in de nieuwbouw te realiseren zijn.

Gelukkig zien wij steeds meer concepten en projecten die inspelen op de behoefte van de 55 plusser. En laten we het bij 55-plussers niet altijd over wonen met zorg hebben, maar over een stap in de wooncarrière: het verhuizen naar een aantrekkelijke nieuwe woning.

Lees hier meer over het onderzoek van het CBS. 

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight