Scroll

Kijkje in de keuken van onze productontwikkelingsdagen

02 08 2019

Continu beschikken we over nieuwe en actuele datasets over mensen, gebouwen, voorzieningen en gedrag in de woon- en leefomgeving. En het ontwikkelen van producten aan de hand van die sets is voor ons van groot belang. Door data uit te breiden en te combineren zijn we in staat om met Machine Learning nog scherpere voorspellingen te doen en daarmee direct in te spelen op de vragen en behoeften van onze opdrachtgevers. Onze data scientisten (Anja, Arjen, Chris, René, Renée en Thomas) komen regelmatig bij elkaar voor ‘productontwikkelingsdagen’. We vertellen je graag iets meer over onze laatste ontwikkelingen.

 

Waardekaart van Nederland
We hebben een model ontwikkeld waarmee we van alle woningen in Nederland de waarde en de waardeontwikkeling voorspellen. Dit doen we aan de hand van vele variabelen zoals woningoppervlakte, aantal kamers, de prijsvorming bij vergelijkbare woningen en locatiefactoren als groen, water, voorzieningen en woonmilieu. Het algoritme wordt continu getraind op nieuwe marktdata, zodat de betrouwbaarheid van de voorspellingen steeds verder toeneemt.

 

De duurzaamheidsscore van elk huishouden in NL
De energietransitie leidt tot een grote verbouwing van Nederland. Over de energieprestatie van de woningen zelf is veel bekend. Maar in iedere woning woont ook een huishouden met eigen ideeën en (financiële) mogelijkheden voor investeringen in energiebesparing. Tijdens onze productontwikkelingsdagen hebben we een gevalideerd model gebouwd waarmee we de duurzaamheidsscore van elk huishouden in de provincie Zuid-Holland hebben bepaald. We werken nu aan de volgende stap om de duurzaamheidsscore voor alle Nederlanders in beeld te brengen.

 

Data moet kloppen
Voor ons bedrijf is het van groot belang dat onze data kloppen en dat de analyses valide zijn. Daarom besteden we veel aandacht aan het vergelijken van databronnen om zo te kijken of onze data te generaliseren zijn. Tijdens de productontwikkelingsdagen zoeken we naar knelpunten om die vervolgens op te oplossen. Zo zorgen we ervoor dat onze data altijd de werkelijkheid op de juiste manier representeren.

 

Optimaliseren van bestaande producten
Veel van onze analyses visualiseren we in onze CartoTool. Onze opdrachtgevers krijgen daarmee een interactief en integraal beeld van de data die voor hun beleid of investeringen van belang zijn. Tijdens de ontwikkelingsdagen hebben we samen met Flock aan een nieuwe versie van onze Cartotool gewerkt die we binnenkort zullen presenteren! Dit biedt onze opdrachtgevers een aantrekkelijke tool die mensen, woningen en marktontwikkelingen in één oogopslag in beeld brengt.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight