Scroll

Hoe kwantificeer je ‘loopplezier’?

27 03 2023

Een van de leukste dingen in ons werk is het begeleiden van minorstudenten ‘Data Science’ van de Hogeschool van Amsterdam. Deze whizzkids gaan op zoek naar de meest creatieve en innovatieve oplossingen voor complexe problemen in de woon- en leefomgeving, oftewel het DNA van Springco Urban Analytics. Dit jaar deden Yenthe (Toegepaste Wiskunde), Sil en Jakob (beide Geo Media & Design) onder begeleiding van HvA-hoofddocent Pieter Bons en Springco-mentoren een poging ‘loopplezier’ te meten.

 

 

Nu de gemeente Amsterdam haar ambitie om een ‘autoluwe stad te worden’ kenbaar heeft gemaakt, wordt het van strategisch belang dat bewoners en bezoekers worden verleid hun vierwieler te laten staan. Er is natuurlijk geen betere manier om dat te doen dan met goede wandel- en fietsinfrastructuur die het aantrekkelijk maakt om andere keuzes te maken. Onze HvA-studenten stelden zich daarom tot doel om inzicht te krijgen in de ‘beloopbaarheid’ van een stedelijk gebied en te analyseren hoe die bevorderd kan worden. Dit wilden zij niet slechts op een fysieke manier meten, maar ook door (in lijn met Springco’s filosofie) menselijke behoeften mee te nemen.

 

 

Wat maakt een avondwandeling door de stad prettig?

 

 

Individuele voorkeuren verschillen, en wat voor de één bepalend is voor een prettig stadswandeling is voor de ander onbeduidend. Daarom begonnen de studenten met onderzoeken welke factoren onderliggers zijn voor loopplezier door middel van een survey. Hieronder zie je dat deze survey interessante inzichten opleverde. Verlichting is veruit de belangrijkste factor voor een fijne avondwandeling, wat verklaard kan worden vanuit het veiligheidsperspectief. Daarnaast zijn ook een uitzicht op historische gebouwen en de mogelijkheid om even op rust te komen belangrijk.

 

 

 

Wat zijn belangrijke factoren die een stadswandeling prettig maken in de avond?

 

 

Op basis van deze geënquêteerde voorkeuren en een literatuurstudie bepaalden de studenten verschillende KPI’s: de benodigde tijd om een wandeling te maken, de hoeveelheid groen in de omgeving, mooie gebouwen om op uit te kijken, verlichting en variatie.

 

 

Vertaald naar een model

 

Deze KPI’s vormden de bouwstenen voor een rekenmodel, waarmee voor alle straten in Amsterdam het loopplezier berekend is. De variabelen moesten natuurlijk eerst worden geoperationaliseerd, waarbij een aantal aannames zijn gedaan (bijvoorbeeld met welke afstand een bepaald object meetelt, waarbij werd gekozen voor 10m in het geval van een boom en 40m bij een historisch gebouw).

 

 

 

Loopplezier verschilt aanzienlijk bij keuze voor bepaalde route…

 

 

In het voorbeeld hierboven krijgt Route 3 de hoogste score. In eerste instantie komt dit doordat het de snelste route is, maar het helpt ook dat het Museumplein wordt overgestoken – een stuk groen vol historische gebouwen.

 

 

 

… maar dit verschil is nog veel groter als je buurten vergelijkt

 

 

Hoewel we ons in deze blog hebben gefocust op loopplezier in de avond, hebben de studenten ook gekeken naar de scores overdag. Hierboven zijn de scores geaggregeerd naar buurtniveau, waarop je kan zien dat de verschillen tussen avond en middag behoorlijk verschillen. Wat natuurlijk ook opvalt is de verschillen tussen de twee buurten die zijn uitgelicht – de Felix Meritisbuurt in de Amsterdamse grachtengordel en de Czaar Peterbuurt in Amsterdam Oost. Dit is belangrijke informatie voor de gemeente, omdat beleidsmakers hun middelen op efficiëntere wijze kunnen verdelen op basis van dit soort inzichten.

 

 

Wij zijn enorm trots op Yenthe, Sil en Jakob, en denken dat ze een ontzettend mooi dashboard hebben opgeleverd. De komende jaren zullen we dan ook blijven samenwerken met talenten van de HvA, want ook wij leren hiervan. Meer weten over onze bijdragen aan onderwijs- en kennisinstituten? Stuureen mailtje naar onze CIO Walter.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight