Scroll

Maatschappelijke kosten en baten van architectuur

27 10 2021

In vette jaren mag architectuur wat kosten, in magere jaren is schraalhans bouwmeester. Maar is dat wel zo? Wat maakt architectuur waardevol? Onze mede-oprichter Gert Jan Fernhout vertaalde de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) heeft naar de wondere wereld van de architectuur.

 

 

Een langere versie van deze blog verscheen eerder op de website van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureau’s (BNA). 

 

 

BNA Value Assessment

 

De BNA Value Assessment is een instrument waarmee architecten de maatschappelijke waarde van hun ontwerp kunnen (laten) doorrekenen. Het instrument beoordeeld ontwerpen op hun economische, ecologische en sociale waarde en helpt ook bij de kwantitatieve onderbouwing daarvan. Waar mogelijk uitgedrukt in euro’s. Die analyse helpt architecten in de onderbouwing van hun argumentatie waarom de opdrachtgever juist voor hun ontwerp moet kiezen, maar ook in de verantwoording van overheden over waarom zij voor dit ontwerp hebben gekozen: omdat de samenleving daar aantoonbaar beter van wordt.

 

 

 

De A’DAM Toren wordt in Amsterdam vaak genoemd als het symbolische begin van het ‘nieuwe Noord’ 

 

 

Slimme architecten gaan niet eerst een ontwerp maken om dat vervolgens door het BNA Value Assessment te trekken. Slimme architecten doen aan reversed engineering en houden in hun ontwerp al rekening met de beoordelingscriteria van het BNA Value Assessment. En zo helpt het BNA Value Assessment niet alleen bij het selecteren maar ook bij het ontwerpen van maatschappelijk waardevollere gebouwen.

 

 

Objectieve beoordelingscriteria 

 

Over smaak valt niet te twisten en dat moeten we ook niet doen. Maar heel veel andere prestaties van gebouwen dan schoonheid, kunnen we objectief beoordelen. Bijvoorbeeld wat ze doen voor CO2-uitstoot, voor de lokale economie en voor de waardeontwikkeling van het omliggende vastgoed. Daar is data over beschikbaar. Daarbij moeten we wél voor ogen wat het doel van het BNA Value Assessment is: verschillende ontwerpen met elkaar te vergelijken en op basis daarvan voor het maatschappelijk meest waardevolle ontwerp kiezen.

 

Als onze droom werkelijkheid wordt zullen het BNA Value Assessment en de filosofie daarachter leiden tot maatschappelijk waardevollere ontwerpen en gebouwen. Dat is ook de raison d’être van Rebel en Springco: bijdragen aan verstandiger besluiten die leiden tot een betere wereld. Voor BNA-bureaus is dit instrument op eenzelfde manier win-win: op basis van de output van het BNA Value Assessment kun je een Value Case maken. Omdat je de in het assessment geclaimde waarden onderbouwt met bewijsvoering is je Value Case een geloofwaardige, waardevolle acquisitie- en profileringscase inéén.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight