Scroll

NFT: digitaal plaatje of alternatief voor kadaster?

20 04 2022

NFT’s vormen een belangrijk onderdeel van Web3, maar staan nu vooral bekend als ‘digitale plaatjes’ waar mensen een fortuin voor neertellen. Wat zijn het, en welke rol zouden zij mogelijk kunnen spelen in het stedelijk domein? Tot slot kraken wij een aantal kritische noten over deze ontwikkeling.

 

 

Smart contracts en NFT’s

 

Een essentieel onderdeel van de fysieke woningmarkt is een register van overeenkomsten. Bij het kopen van een huis registreert de bank de transactie, de notaris de juridische procedures en het kadaster de nieuwe eigenaar van het bezit. Volgens sommige experts zou de blockchain in theorie een alternatief hiervoor bieden. Actoren gaan in dit geval zonder tussenpersoon een ‘smart contract’ met elkaar aan die wordt versleuteld en decentraal opgeslagen. Het virtuele eigendoms- of echtheidsbewijs dat van eigenaar verandert heet een NFT: ‘non-fungible token’.

 

 

 

 

Vormen NFT’s een potentiële goudmijn voor architecten?

 

 

Mogelijke toepassingen in de toekomst

 

Wat voor rol NFT’s gaan spelen in het fysieke en virtuele stedelijke domein zal de tijd uitwijzen. Wel wordt er volop nagedacht over eventuele toepassingen. Zo worden smart contracts en NFT’s in ontwikkelingslanden met relatief zwakke en onbetrouwbare instituties gezien als een verbetering ten opzichte van eigendomspapieren die door de overheid worden uitgegeven. Waar een autocratisch en intransparant regime jou van de één op de andere dag van je bed kan lichten terwijl zij je eigendomspapieren doorscheuren zou dit met een smart contract niet meer mogelijk zijn. De vraag of een autocraat zich iets zal aantrekken van de NFT zal nog beantwoord moeten worden in de toekomst.

 

 

Daarnaast kan het voor bijvoorbeeld architecten een manier zijn om ontwerpen die om verscheidene redenen niet worden gebouwd toch te verkopen en ‘uit te testen’ in een virtuele wereld. Wanneer een gedroomd gebouw te duur is voor de opdrachtgever, te complex voor de bouwkundig ingenieurs en te experimenteel voor de welstandscommissie, kan het altijd nog in de metaverse worden ontwikkeld. Als het daar aanslaat kan worden beargumenteerd aan de eerdergenoemde stakeholders waarom ook de fysieke wereld een dergelijk gebouw verdient.

 

 

Eventuele gevaren

 

Tot slot, zoals beloofd, een aantal kritische en meer pessimistische perspectieven. De Web3-opmars zou gaan om het democratiseren van het internet, maar de laatste ontwikkelingen rondom NFT’s laten daar nog weinig van zien. De opmars wordt bovendien gestimuleerd door digitale cowboys die gefinancierd worden door grote venture capital fondsen. Wat is het risico dat de macht in het gedemocratiseerde internet alsnog geconcentreerd wordt en bij dezelfde mensen terecht komt? Ook dit zal moeten blijken, hoewel wij van Springco Urban Analytics in elk geval hopen dat al die prachtige architectonische luchtkastelen voortaan niet meer direct de prullenbak ingaan.

 

 

Op de hoogte blijven van wat er speelt in de wondere wereld van urban analytics? Geef je dan meteen op voor onze maandelijkse nieuwsbrief: Springco’s Spotlight!

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight