Scroll

Nieuwe inzichten voor Breda!

23 05 2019

Nieuwe inzichten voor Breda! Voor de gemeente hebben we 8 gebiedsprofielen opgeleverd. Dit is de uitwerking van het afwegingskader dat we vorig jaar samen met hen maakten. De gemeente gaat de analyses en inzichten gebruiken voor het actualiseren van haar Woonbeleid en de Omgevingsvisie. Maar de profielen kunnen na besluitvorming bijvoorbeeld ook gebruikt worden in gesprekken met ontwikkelaars. In één overzicht is te zien welke productsegmenten er voor welke doelgroepen in een gebied toegevoegd kunnen worden en welke al in voldoende mate aanwezig zijn. Weliswaar niet altijd in de optimale mix tussen product en doelgroep. De gebiedsprofielen gaan dus niet alleen over nieuwbouw. Juist de combinatie van inzichten in o.a. de toekomstwaarde en de belevingswaarde van de huidige voorraad, de kwaliteit van de woonomgeving, Wonen &  zorg en de energietransitie geven een integraal beeld van het gebied.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight