Scroll

PLINTR in de praktijk: hoe plintinformatie zowel ontwikkelaars als gemeenten vooruithelpt

31 05 2023

Sinds wij PLINTR enkele maanden geleden lanceerden is er veel interesse vanuit zowel publieke als private partijen voor de tool. Dit heeft geleid tot een aantal succesvolle samenwerkingen, en het laat zien dat beslisinformatie voor plintinvulling vanuit verschillende perspectieven essentieel is. In deze blog lichten we dit toe aan de hand van twee praktijkvoorbeelden: de projectontwikkelaar AM en de gemeente Waddinxveen.

 

 

Ontwikkelaar AM

 

AM, een vooraanstaande ontwikkelaar en medeauteur van het boek ‘City at Eye Level’, hecht veel belang aan het ontwikkelen van prettige leefomgevingen, oftewel gebiedsontwikkeling die verder gaat dan alleen het bouwen van woningen. Ze begrijpen dat plintinvulling een essentieel onderdeel is van hun concepten, omdat de plint, ondanks dat het slechts 20% van het gebouw beslaat, voor 80% van de beleving zorgt. Het bepaalt wat een plek aangenaam maakt voor huidige en toekomstige bewoners.

 

 

 

Voorbeeld van een overzichtspagina van PLINTR

 

 

Om AM te helpen inzicht te krijgen in de lintinvulling van hun projecten, ondersteunt PLINTR hen bij het beantwoorden van belangrijke vragen. Zo willen de ontwikkelaars van AM weten welke voorzieningen momenteel beschikbaar zijn in een specifiek project en de omgeving, inclusief de functies en het aantal vierkante meters. Tegenover dat aanbod staat de vraag naar voorzieningen , rekening houdend met de verwachte groei en ontwikkeling van zowel de stad als het gebied zelf. Door deze informatie in kaart te brengen en met elkaar te vergelijken, kunnen we bepalen hoe het bestaande voorzieningenniveau zich verhoudt tot de vraag en welke (mis)match er is in het aantal vierkante meters per type voorziening. Hierdoor kan AM vervolgens gerichte maatregelen nemen om optimaal in te spelen op de voorkeuren van huishoudens.

 

 

Gemeente Waddingxveen 

 

Samen met STIPO onderzoekt Springco Urban Analytics of de voorzieningenstructuur van Waddinxveen klaar is voor de snelle groei van de gemeente. In de afgelopen tien jaar is Waddinxveen al gegroeid naar een bevolking van ruim 32.000 inwoners (2023), maar dit is niets in vergelijking met wat er nog komen gaat: naar verwachting zal dit tegen 2030 met 25% stijgen tot ongeveer 40.000 inwoners. Om deze groei goed op te vangen, moet ook de voorzieningenstructuur worden aangepast aan de toekomstige bevolking.

 

 

 

Beschikbaarheid huisartsvoorziening in de gemeente Almere

 

 

Door middel van referentienormen, de bestaande voorzieningen en de demografische ontwikkeling onderzoeken we de kloof tussen de behoefte en de huidige situatie. Dit geeft inzicht in de uitdagingen tot 2030 voor Waddinxveen. We kijken ook vooruit naar 2040 en 2050 om de gevolgen te zien van verdere groei van de gemeente Waddinxveen. Dit is echter geen simpele vermenigvuldiging, omdat toekomstige bewoners andere behoeften hebben dan de huidige bewoners.

 

 

Met de ontwikkeling van een nieuw referentiekader heeft de gemeente een instrument om in een vroeg stadium de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen te bepalen en zo de leefbaarheid in bestaande en nieuwe delen van Waddinxveen te bevorderen.

 

 

Wij zijn trots dat PLINTR nu al bijdraagt aan het creëren van succesvolle plinten, prettige leefomgevingen en daardoor levendige steden. Zoals wijlen Jane Jacobs ooit zei: “Streets and their sidewalks – the main public places of a city – are its most vital organs.” Wil je meer weten over PLINTR? Download dan onze whitepaper of neem contact op met Hank.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight