Scroll

PLINTR Praat: expert Arjen Heus aan het woord

08 11 2023

In deze nieuwe interviewreeks PLINTR Praat vragen wij aan experts wat zij belangrijk vinden bij de invulling van een plint. Arjen Heus, de drijvende kracht achter PLYGRND.city en Hoodlab Foundation, is een ervaren buurtmaker. Arjen en zijn team voeren in opdracht van gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties een breed scala aan participatietrajecten uit. Hoe ziet hij de stad op ooghoogte voor zich?

 

 

Bij PLYGRND.city en Hoodlab draait alles om behoeften van bewoners en dialoog. Is dat een benadering die je miste in de gebiedsontwikkeling?

 

Ja, absoluut! In de beleidsgangen hoor je gelukkig steeds vaker dat het ruimtelijke aspect moet worden verbonden aan het sociale en daarmee de leefwereld aan de systeemwereld. Er is een groeiende behoefte aan ‘bruggenbouwers’, mensen die zich ontfermen over de menselijke verbindingen en bijbehorend programma in de verschillende fasen van een ontwikkeling. Deze kwaliteiten zitten niet altijd in het competentiepakket van een traditionele ontwikkelaar of functionaris van een gemeente. Daarnaast vind ik dat het benaderen van een bewoner en deze ‘een stem geven’ een verdieping op onze democratie is waar ik graag aan bijdraag.

 

 

De visie van Jan Gehl “First life, then spaces, then buildings” lijkt goed bij jouw aanpak te passen. Zie jij dat ook zo?

 

Mensen en fysieke plekken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, het is een relatie tussen hardware en software die altijd nauw met elkaar samenwerken. Hierbij geloof ik in de waarde van een dynamische wisselwerking tussen bottom-up initiatieven en top-down sturing. Alléén bottom-up is niet altijd de manier, het is ook belangrijk om te erkennen dat top-down innovaties soms nodig zijn om mensen zich van behoeften bewust te maken die ze wellicht niet direct zelf zo ervaren.

 

 

 

 

Merk je dat er in deze vraagstukken met enige regelmaat dezelfde essentiële onderdelen van een toekomstbestendige plint over het hoofd worden gezien?

 

Lang niet altijd wordt gekeken naar de holistische rol en impact van een plint op andere plinten en pleinen in de buurt. In het geval van nieuwbouw heeft dat direct invloed op het voorzieningenecosysteem in de nabije omgeving en dus vraagt het om een bredere blik en begrip voor de verschuivingen die het in de omgeving teweegbrengt.

 

Daarnaast denk ik dat er een nieuwe behoefte is, vandaag de dag en naar de toekomst toe, voor meer gemixte voorzieningen. Niet alleen in een gebied, maar ook in één pand. Een mooi voorbeeld hiervan is de Niteshop in Rotterdam, waar Malique Mohamud met zijn collectief Concrete Blossom een combinatie maakte van een ontwerpstudio, avondwinkel en een kapper. Deze plek fungeert tegelijkertijd als ontmoetingsplek waar je je eigen creativiteit kan ontplooien en kunt meedenken over het herontwerpen van de stad.

 

 

PLYGRND.city en Springco hebben samengewerkt aan een voorzieningen vraagstuk voor het Ruychaverkwartier in Geuzenveld Amsterdam. Op welke manier heeft onze data-analyse hier geholpen om de vraag van de bewoners en het voorzieningenaanbod beter op elkaar af te stemmen?

 

Het is onvermijdelijk om zowel bewoners in het hier en nu te spreken én om data te raadplegen om een ultieme waarheid vorm te geven. Uitsluitend met bewoners spreken biedt een eenzijdig perspectief, dat zich voornamelijk richt op hun eigen belevingswereld. Springco benadert de casus op een professionele wijze en houdt rekening met de lange termijn, dit heeft PLYGRND.city geholpen om diverse toekomstscenario’s te schetsen. Het combineren van kwalitatief buurtonderzoek en kwantitatieve analyses zorgde voor een minder eenzijdige benadering en een besluitvorming die niet uitsluitend afhankelijk was van de stem van de bewoners. Het samenbrengen van deze werelden hebben opdrachtgevers Eigen Haard en Gemeente Amsterdam ook als prettig ervaren. Daarbij bood de vergelijking met referentiebuurten aanvullende waardevolle inzichten.

 

 

 

 

Door analytische benaderingen te integreren in bewonersbijeenkomsten en het presenteren van meetbare informatie kan een emotioneel gesprek worden verzacht en laat het meer ruimte voor een gefundeerde discussie. Maar omdat in praktijk morgen weer anders kan zijn dan vandaag, geloof ik in de combinatie van zowel persoonlijk contact en de validatie van data.

 

 

Fijn om te horen dat we een waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren aan het project. Afsluitend ben ik nog benieuwd; zijn er lessen die jij hebt geleerd over plinten en levendige gebieden vanuit jouw reizen naar het buitenland?

 

In Spanje zie je dat zaken sterk gericht zijn op het buitenleven, zoals tapasbars. Het gunstige klimaat en weer dragen hier zeker aan bij, maar het is vooral uitnodigend om te zien hoe binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen. Dit maakt de omgeving meer toegankelijk en gastvrij. Anderzijds heb ik door minder optimale infrastructuur ook een minder gastvrije ervaring gehad in Ubud, Bali. Ik was erg onder de indruk van het aantal zaken in de hoofdstraten en de diversiteit en uitstraling ervan. Veel van deze zaken waren direct op de consument gericht, zoals conceptstores, prachtige horeca, kledingzaken en massagesalons. Het stond me hier erg tegen dat er bijna geen stoep was, waardoor het heel onaantrekkelijk werd om er te wandelen. Hier heb ik geleerd dat je enkel met het ontwikkelen van een goede plint er niet komt, maar ook moet zorgen voor een goede infrastructuur voor een optimale verblijfskwaliteit.

 

 

Wil je meer weten over PLINTR of heb je vragen naar aanleiding van dit interview? Neem dan contact op met onze associate Lieke van Wilpen via lieke.vanwilpen@springco.ai.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight