Scroll

PLINTR Praat: de visie van strategisch adviseur Max van Gils

24 11 2023

In elke editie van PLINTR Praat spreken wij een andere expert over een toekomstbestendige invulling van plintruimte. Max van Gils is strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Capelle aan den IJssel en ontfermt zich over de langetermijnplannen van de gemeente. We vragen hem naar het belang van plinten in zijn gemeente en hoe ‘urban analytics’ hem handvatten geeft voor de toekomst.

 

 

We zijn benieuwd naar jouw ruimtelijk perspectief op plinten. Zou je iets meer kunnen vertellen over hoe jouw favoriete plint eruitziet en wat in jouw ogen een plint aantrekkelijk maakt?

 

Je hebt bij een levendige plint al snel een vooroorlogs beeld in je hoofd. Maar wanneer je analyseert wat die plint daadwerkelijk levendig maakt, dan gaat het vooral om een mix aan functies, een relatief kleine maat en schaal en een goede interactie tussen openbare en private ruimte. Dit heeft niet alleen betrekking op de commerciële plint, maar geldt ook voor plinten met woonfuncties of bedrijvigheid. De echte ‘levendige stadsstraat’ is maar op een beperkt aantal plekken in de stad te realiseren, waar het wonen, werken en wat zich eromheen begeeft dat toestaat.

 

 

Welk perspectief wordt in jouw ogen onvoldoende belicht als het gaat om de realisatie van levendige plinten?

 

We moeten dus realistisch zijn dat de ‘superhippe stadsstraten’ niet overal functioneren. In 95% van de gebieden kan je die levendigheid niet bieden, omdat je er de massa niet voor hebt. In een woonwijk kun je ook een levendige plint creëren, al is het maar door parkeren niet op straatniveau te realiseren, en/of in de plattegrond van woningen bijvoorbeeld werkruimtes aan de straatkant te positioneren. Ik vind dat de focus op plinten in woonwijken nog onvoldoende wordt belicht. Wanneer er in een gebied enkel woonprogramma mogelijk is, is het óók belangrijk je af te vragen hoe je die plint levendig maakt en de interactie tussen openbaar en privé zo ontwerpt dat het bijdraagt aan cohesie en ontmoeting in de buurt.

 

 

 

“Een risico voor levendige plinten is dat we ons meteen blindstaren op transformatie in het geval van leegstand”

 

 

Kan je inspiratie opgedaan in andere steden of gemeenten gebruiken bij de opgaven in Capelle aan den IJssel?

 

Ik woon zelf in Rotterdam-West, waar het straatbeeld aan de Nieuwe Binnenweg getypeerd kan worden als levendige plint, maar in Capelle zijn de meest levendige plinten juist vaak naar binnen gekeerde winkelcentra. Niet overal is de inwonersdichtheid hoog genoeg voor een soortgelijke levendige plint, maar bij specifieke pleinen proberen we dit wel te transformeren naar een open en naar buiten gekeerd karakter. Het is belangrijk om naast het karakter van een gebied te kijken naar de tijdgeest waarin het gerealiseerd is en naar wat er ‘nog meer achter zit’.

 

 

Springco Urban Analytics deed onderzoek naar de impact van de geplande woningbouw op de vraag en het aanbod van maatschappelijke voorzieningen in Capelle aan den IJssel. Op welke manier bood dit waardevolle inzichten voor de verdere ontwikkelingen in de gemeente?

 

In Capelle hebben we een grote woningbouwopgave. De grootste gebiedsontwikkeling is in het kantorengebied Rivium. De gemeente wilde graag in kaart brengen wat onze (mogelijke) groei en de plannen van de gemeente Rotterdam in het grensgebied zouden betekenen voor de vraag naar en het aanbod van onderwijs-, zorg- en sportlocaties.

 

Springco heeft de opgave en knelpunten inzichtelijk gemaakt in een goed onderbouwd en kwantitatief onderzoek dat in een kort tijdsbestek tot stand is gekomen. We weten door die analyse waar de knelpunten nu en in de toekomst liggen en in welke gebieden urgentie bestaat. Het heeft ons aangezet om voor specifieke maatschappelijke voorzieningen nog verder de diepte in te duiken en keuzes te maken over welke acties we gaan ondernemen vanuit de gemeente.

 

 

Wat is het grootste risico voor de levendige plint op dit moment?

 

Dat we ons blindstaren op het transformeren tot woonruimtes om leegstand te vullen. Zeker in sub-urbane regio’s als Capelle aan den IJssel is dit een risico door de economische werkelijkheid van vierkante meter prijzen, waarbij voor beleggers de woonfunctie het meest interessant is. Daarnaast zijn er heel veel functies die aan de levendigheid van een wijk kunnen bijdragen en goed op die plekken zouden passen, maar nu onnodig op bedrijventerreinen zijn gevestigd. Denk bijvoorbeeld aan sportscholen, kleinschalige horeca en maakbedrijven. Hierop sturen in bestaande gebieden is lastig, maar bij nieuwbouw zou daar met een plintenstrategie goed richting aan gegeven kunnen worden.

 

Wil je meer weten over PLINTR of heb je vragen naar aanleiding van dit interview? Neem dan contact op met onze Associate Lieke van Wilpen via lieke.vanwilpen@springco.ai.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight