Scroll

Rekentool Maatschappelijke Voorzieningen

11 11 2022

Planologen konden vroeger het ‘bruine boekje’ erop naslaan hoeveel vierkante meters voor maatschappelijke voorzieningen moest worden bestemd, maar toen bouwden we nog weilanden vol. Tegenwoordig is dat door een verscheidenheid aan voorkeuren binnen de samenleving en het binnenstedelijk bouwen een stuk lastiger. Daarom heeft Springco een rekentool ontwikkeld die op basis van urban analytics een inschatting maakt hoe een gemeente ervoor staat qua voorzieningen, en hoe het rekening houdt met de wensen van toekomstige bewoners.

 

 

Steden groeien door als gevolg van verdere verstedelijking en immigratie. Niet alleen het aantal inwoners en woningen zal groeien, maar ook het aantal banen, hoger onderwijs en het daarmee samenhangende voorzieningenniveau. Naast de toekomstige groei is het behoud van bestaande wijken door stedelijke vernieuwing en preventieve wijkaanpak erg belangrijk. Een belangrijke succesfactor voor stedelijke vernieuwing is een haarscherp inzicht in hoeverre het bestaande voorzieningenniveau aansluit op de behoefte van die betreffende wijken.

 

 

 

Overzichtspagina van de Rekentool Maatschappelijke Voorzieningen

 

 
Voor veel gemeenten is het op dit moment nog onvoldoende duidelijk wat de groei van de stad voor het voorzieningenniveau op korte en lange termijn betekent. Hierdoor ontbreekt het inzicht, maar ook het voeren van een goede dialoog met stakeholders en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

 

 

Op basis van onder meer demografische gegevens voorspellen wij de mismatch tussen toekomstige bewoners en maatschappelijke voorzieningen

 

 

Wij geloven als Springco in bottom-up besluitvorming, zodat de gepersonaliseerde stad een stukje dichterbij komt. Wil je meer weten over dit onderwerp, of heb je interesse in de Rekentool Maatschappelijke Voorzieningen? Neem dan contact op met Hank Groenhof.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight