Scroll

Stappenplan Wijkprofielen voor aardgasvrije wijken

23 01 2020

Wijken moeten van aardgas af. Bewoners van iedere gemeente krijgen hiermee te maken. Maar hoe kan een gemeente haar bewoners zo goed mogelijk informeren en betrekken? Het antwoord op deze vraag verschilt per wijk. Het is van belang inzicht te krijgen in de wijkprofielen die precies laten zien wat de kenmerken zijn van een wijk en haar bewoners. Daarop kan de gemeente dan haar communicatie en participatie afstemmen. In samenwerking met Rebel Group ontwikkelden we voor het Programma Aardgasvrije Wijken, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een ‘stappenplan wijkprofielen’. Dit helpt gemeenten haar wijken beter te leren kennen.

 

In het stappenplan:

  • geven we praktische tips hoe te komen tot een wijkprofielen;
  • geven we inzicht in welke databronnen en combinaties je als gemeente helpen om tot een gebiedsgerichte aanpak te komen;
  • laten we aan de hand van casussen zien hoe je met data tot een communicatie en participatieaanpak kunt komen;
  • geven we extra inzicht in de mogelijke klantprofielen die partijen in Nederland aanbieden.

Download hier het stappenplan. En kijk hier voor meer informatie over het programma.

Heb je meer vragen? Neem dan contact op met Hank Groenhof (groenhof@spring-co.nl / 0645020552) of Floris van der Veen (floris.vanderveen@rebelgroup.com / 06-81618158)

 

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight