Scroll

Het Tada Manifest: richtlijnen voor een inclusieve digitale stad

25 04 2023

Het Tada Manifest stelt richtlijnen voor een inclusieve digitale stad waarin zeggenschap, menselijkheid, legitimiteit en openheid centraal staan. Data en technologie moeten bijdragen aan vrijheid en de menselijke maat moet altijd gerespecteerd worden. Daarom is het belangrijk om transparant te zijn over welke data worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt.

 

 

Het is inmiddels al even geleden dat overheden, NGO’s en kennisinstituten uit de regio Amsterdam samenkwamen en met elkaar het Tada Manifest schreven. Hieronder een overzicht van de zes leidende principes waar zij op uitkwamen.

 

 

 

De zes principes uit het Tada Manifest (bron: tada.city)

 

 

Opnieuw relevant

 

Maar waarom zijn deze zes principes nu juist interessant om te beschouwen? Dit omdat de gemeente Amsterdam momenteel onderhandelt met verschillende partijen over een data-akkoord en hierin leidend is in Nederland en de rest van Europa.

 

 

Het Amsterdamse data-akkoord is bedoeld om verantwoord om te gaan met data en technologie in de Metropool Amsterdam, vanuit de gedachte dat digitalisering zowel voordelen als bedreigingen met zich meebrengt, zoals energieslurpende datacentra en de macht van big tech. Het akkoord heeft als doel om deze gevaren te beperken en publieke waarden als basis te nemen. Marleen Stikker (Waag) geeft in een interview aan dat ze hoopt dat Amsterdam vooruit gaat lopen op (bijvoorbeeld Europese) regelgeving. Ze hoopt dat het akkoord specifiek gaat zijn over hoe men wil omgaan met gezichtsherkenning en data-opslag, zodat er een duidelijk plan gemaakt kan worden. Ook vindt ze het belangrijk om kritisch te kijken naar de (veiligheid van) software die door belangrijke organisaties in de regio wordt gebruikt, zoals de waterkering, telecombedrijven en de gemeente.

 

 

Onze positie

 

Ook bij Springco Urban Analytics hechten we veel waarde aan privacy en datagebruik in het belang van stadsbewoners, zonder dat dit ten koste gaat van hun vrijheden. We vinden het belangrijk dat stadsbewoners controle hebben over de data die over hen wordt verzameld. Dit geldt zowel voor data die door publieke partijen wordt verzameld en gebruikt, als voor data die door bedrijven wordt verzameld en gebruikt. Daarom is het erg goed dat een publiek debat hierover eindelijk tot stand komt.

 

 

Wij zijn enorm benieuwd wat de toekomst ons gaat brengen! De huidige technische ontwikkelingen zijn amper bij te benen en leveren enorme kansen op, maar tegelijkertijd is het goed dat overheden burgerrechten en -vrijheden blijven beschermen. Meer weten over onze visie? Stuur een mailtje naar onze CIO Walter.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight