Scroll

Groen in de stad, waar te beginnen?

19 07 2022

Vandaag stijgt het kwik in Nederland naar temperaturen van liefst 40 graden. Gelukkig kan vergroening van steden voor verkoeling zorgen (en nog veel meer voordelen opleveren), zo betoogt onze Vera Stevers. In deze blog legt zij uit hoe wij (o.a. voor gemeenten) uitzoeken waar vergroening de meeste impact op mens en milieu kan hebben.

 

 

Belang van vergroening

 

De Verenigde Naties voorspellen dat in 2040 ongeveer 70% van de wereldbevolking in steden woont. In die steden wordt nu al veel gemerkt van klimaatverandering, maar deze problematiek zal alleen maar in omvang en frequentie toenemen. We hebben het dan bijvoorbeeld over hittestress, overstromingen en slechte luchtkwaliteit.

 

 

Door onze steden radicaal te vergroenen kunnen deze problemen gedeeltelijk worden weggenomen of in elk geval dragelijker worden gemaakt. Zo heeft het toevoegen van groen in steden een positieve impact op mens en milieu. Het is bekend dat van vegetatie een verkoelende werking uitgaat, wat het hitte-eilandeffect kan verlagen. Ook nemen planten met hun wortels water op en kan het dus de waterafvoer op straat verbeteren. Tot slot hebben ze een zuiverend effect op de lucht, door schadelijke deeltjes als fijnstof, stikstofoxiden en ozon weg te vangen.

 

 

 

Groen in de buurt heeft positieve effecten op onze lichamelijke gesteldheid

(Foto van Fons Heijnsbroek)

 

 

Daarnaast kan een groene leefomgeving zorgen voor verbeterde fysieke en mentale gezondheid van bewoners. Vooral bij bewoners met een kwetsbare gezondheid, ouderen of mensen met hart- en vaatziekten zien we in onderzoeken de positieve de effecten van een groene omgeving.

 

 

Grootst mogelijke impact

 

Wij willen daarom als Springco in kaart brengen waar groen de meeste impact kan maken voor mens én milieu. Eerst kijken we in welke gebieden de impact van klimaatverandering het grootste is. De methode is gebaseerd op een methode zoals afgelopen jaar gepresenteerd door de Leidse onderzoeker Van Oorschot en haar collega’s. Daarvoor leggen we een drietal kaartlagen over elkaar heen waarin specifieke milieuproblemen naar voren komen die door vergroening kunnen worden verminderd:

 

  1. Hitte eiland effect (RIVM)
  2. Water op straat na heftige neerslag (Deltares)
  3. Fijnstof concentratie (PM10) (RIVM)

 

Deze drie kaartlagen over elkaar vormen samen een heatmap, waaruit we in één oogopslag kunnen opmaken waar de bundeling van deze drie problemen het grootst is.

 

 

 

Driekaartlagen vormen een heatmap waarin de gebieden met grootste milieuproblematiek te vinden zijn

 

 

Vervolgens kijken we naar de huishoudens in het onderzoeksgebied. Per buurt hebben we een heleboel data over de inwoners, waardoor we weten waar bijvoorbeeld veel ouderen wonen of mensen met een kwetsbare gezondheid. Deze informatie komt van openbare bronnen, het CBS en het RIVM. Deze informatie over bewoners combineren we met de heatmap over milieuproblematiek. Dit leidt vervolgens tot een ‘prioriteitenkaart’, die laat zien in welke buurt de meeste impact kan worden gemaakt met het toevoegen van groen in de stad.

 

 

 

Prioriteitenkaart voor vergroening in gemeente Tilburg

 

 

Heeft jouw gemeente in het kader van klimaatadaptatie de ambitie om meer groen toe te voegen, maar moet het nog bepalen waar precies? Of wil je meer weten over deze methode? Neem contact op met onze adviseur urban analytics Vera.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight