Scroll

Ontdek de impact van onze voorzieningenscan

18 04 2024

 

Hoe fijn zou het zijn als we in de tenderfase van een gebiedsontwikkeling al een beeld kunnen schetsen van welke voorzieningen een grote kans van slagen hebben en wat een ideale functiemix zou zijn. Immers, als je dit weet kan je er als ontwikkelaar samen met de architect tijdens de ontwerpfase al op inspelen en bouwkundig rekening mee houden. Juist in dit stadium van de ontwikkeling kunnen Springco en Stipo helpen met het invullen van de plattegrond op basis van onze ervaring en data-inzichten. Door eerder uitgevoerde onderzoeken en regionale gemiddeldes weten we bijvoorbeeld hoe groot de units voor daghoreca, tandartspraktijken en maak & ambacht moeten zijn.

 

Kwalitatieve duiding

 

In deze fase kunnen we ook de kwalitatieve duiding van de plint goed bepalen: hoe is bijvoorbeeld de positionering van de plint ten opzichte van de omgeving? Want uiteindelijk bepaalt dit het onderscheidend vermogen van de commerciële en/of maatschappelijke functies. Wanneer de functiemix in een vroeg stadium bepaald wordt, kan het technisch Programma van Eisen worden opgesteld en eventuele bouwaanpassingen in de toekomst worden voorkomen.

 

 

PLINTR. Tool en toekomstbestendige keuzes

 

De mismatch-functie in de PLINTR. tool laat voor verschillende hoofd- en subcategorievoorzieningen zien waar er sprake is van overschotten of tekorten. Het is zo eenvoudig inzichtelijk te krijgen naar welke voorzieningen in een gebied de meeste kwalitatieve vraag is, maar ook hoe deze vraag over tijd verandert wanneer er woningen worden gerealiseerd en de bewonerssamenstelling hierdoor veranderd. Zo kunnen stakeholders in een vroeg stadium de juiste, toekomstbestendige keuzes maken. De Plintr Tool kan ook worden ingezet voor het her ontwikkelen van bestaand vastgoed of in de planningsfase van een gebiedsontwikkeling. In deze fase kan de tool beslisinformatie aanreiken om binnen het bestemmingsplan te kiezen voor de juiste invulling. Laat het bestemmingsplan enkel een retail invulling toe en geeft de data-analyse aan dat er al meer dan genoeg vierkante meter retail aanwezig is op basis van de kwalitatieve vraag? Het toepassen van een mismatch-analyse geeft inzicht in welke sub-functie binnen de hoofdcategorie retail het meest kansrijk is om op deze specifieke locatie te realiseren. En mocht er een wisseling van huurders zijn, dan kan op dat moment de analyse opnieuw worden uitgevoerd. Zo houden we de plinten relevant en passend bij de doelgroep.

 

 

Wil je meer weten over hoe wij de PLINTR. tool inzetten bij gebiedsontwikkeling of heb je vragen over de voorzieningenscan? Neem dan contact op met onze consultant Tycho Levels via tycho.levels@springco.ai

 

NB: De categorisering van deze voorzieningen is gebaseerd op het eerder door Heren 5 Architecten, AM en STIPO gepubliceerde handboek ‘Superplinten’.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight