Scroll

Woonzorglandschap in de gemeente Woerden

27 03 2023

De gemeente Woerden gaat pro-actief aan de slag met haar doelstelling om alle inwoners geschikte woonruimte te kunnen bieden, nu en in de toekomst. Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken zal rekening gehouden moeten worden met de demografische transitie. Daarom doet Springco Urban Analytics samen met Atrivé onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve opgave op het terrein van wonen met zorg voor ouderen en andere zorgdoelgroepen tot 2030 met een doorkijk naar 2040. Wat zijn de woonwensen van de verschillende aandachtsgroepen?

 

 

De bevolking van Nederland wordt steeds ouder en dit is ook merkbaar in de stad Woerden en de omliggende dorpen Harmelen, Kamerik en Zegveld. Veel ouderen wonen langer thuis en zijn vaak alleen, wat leidt tot eenzaamheid en andere sociaal-psychologische problemen. Het aantal mensen met chronische aandoeningen neemt toe, wat hun dagelijkse activiteiten beperkt. Daarnaast stijgt het aantal mensen met beginnende dementie. Vanwege de vergrijzing en hervormingen in de langdurige zorg is er steeds meer vraag naar hulp en ondersteuning in de eigen omgeving.

 

 

 

Klassiek Nederlands beeld in de gemeente Woerden

 

 

Grote opgave

 

De gemeente Woerden, woningcorporatie GroenWest en ontwikkelaars staan voor een aanzienlijke uitdaging om de groeiende behoefte aan nieuwe woningen in de stad Woerden en de dorpskernen Harmelen, Kamerik en Zegveld te realiseren. In de periode 2018-2030 moeten gemiddeld 300 tot 400 nieuwe woningen per jaar worden gebouwd, wat erg lastig is door gebrek aan capaciteit. Daarom is het des te belangrijker om binnen en buiten de gemeentelijke organisatie een goede belangenafweging te maken en te bepalen welke woningen, woon/zorgcomplexen en bijzondere woonvormen prioriteit moeten krijgen.

 

 

Onze aanpak

 

Samen met Atrivé bestaat onze aanvliegroute onder meer uit vier elementen:

 

  1. Mensen: de (toekomstige) inwoners van Woerden en de omliggende dorpen staan centraal. Wat zijn hun wensen en voorkeuren? Willen ze alleen wonen, met vrienden of met kinderen? In een gezinswoning, een hofje of een appartement? In welke sociale gemeenschap? In de binnenstad of elders? Hoe belangrijk is nabijheid van zorg?
  2. Zorgbehoefte: welke zorgvraag kunnen we verwachten vanwege de leeftijdsopbouw, levensstijl en inkomen van de bevolking? Hoe verhoudt zich dat tot verschillende niveaus van zorg (zoals vastgesteld door de NZA) en welke soorten woonvormen zijn nodig?
  3. Woning- en zorgaanbod: Wat is de bestaande woningvoorraad en voorzieningenstructuur? Waar zijn huisartsen, fietspaden, supermarkten en ontmoetingsplekken? Welke woningen zijn geschikt voor ouderen en dichtbij zorg-, sport- en recreatievoorzieningen? Waar zijn bouwlocaties?
  4. Perspectief: elke regio van de gemeente heeft zijn eigen kracht om ouderen te bedienen, met bestaande voorraden, nieuwe woningen en woonvormen en hergebruik van gebouwen. We schetsen kwantitatief en kwalitatief het woonzorglandschap.

 

 

Wij hebben enorm veel zin om met deze opdracht impact te maken voor Woerden! Meer weten over onze aanpak? Stuur een mailtje naar Hank.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight