Scroll

Springco stelt uw klant centraal

Springco kan met behulp van bestaande producten en kennis en kunde in huis op het gebied van data- en softwaretechnieken op maat gemaakte instrumenten ontwikkelen.

Woon- en leefomgeving

Springco houdt zich bezig met de toekomst van stad en land. Welke wijken en buurten worden aantrekkelijker, waar ontstaan problemen? Welke bewoners wil hun huis verduurzamen? Waar en hoe kan u als partij hierop anticiperen?

Strategische kaart

Voor publieke en private partijen ontwikkelden we een strategische kaart, waar we de toekomstwaarde van het vastgoed bepaalden en afzetten tegen de belevingswaarde. De kaart maakt duidelijk waar welke investeringen en maatregelen het beste tot hun recht komen.

Effectieve Vraag

Voor gemeenten, beleggers, ontwikkelaars en corporaties brengen we de effectieve vraag in beeld. We baseren dat op feitelijk verhuisgedrag van mensen en vertalen die inzichten in de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen in verschillende prijssegmenten, eigendomsvormen, typologieën en in verschillende woonmilieus.

De Grote Omgevingstest

Springco Urban Analytics is gespecialiseerd in data-georiënteerde vraagstukken op het gebied van de woon- en leefomgeving. Tevens beschikken we over een consumentendatabase met huishoudensprofielen, woninginformatie en verhuisgedrag op adresniveau, wat ons inzicht geeft in het feitelijke gedrag van mensen (revealed preferences). We hebben recent een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de woon- en leefambities van de bevolking van Zuid-Holland onder 50.000 inwoners. Dit representatieve onderzoek biedt een actueel inzicht in de vraag van de verschillende doelgroepen naar de verschillende woningen en woonmilieus (stated preferences). Lees meer over dit onderzoek en hoe dit wordt ingezet op onze blogs.

Woonmilieus

Samen met de provincie Zuid-Holland ontwikkelden we een nieuwe woonmilieutypologie, die volledig geënt is op hoe bewoners gebieden ervaren en waarderen. Het woonmilieu is voor veel mensen belangrijker dan de woning zelf. Bij de ontwikkeling van stadsvisies neemt het begrip woonmilieu een centrale plaats in. Voor ieder plekje in Nederland hebben we de woonmilieus uitgewerkt. In combinatie met de Effectieve Vraag kunnen we op basis van verschillenanalyse bepalen waar tekorten of overschotten zijn.

Stedelijke transformatie

Door diverse slimme broncombinaties en voorspellingstechnieken brengen we precies in beeld waar bijvoorbeeld verdichtingsmogelijkheden zitten. Maar ook welke werkgebieden in meer of mindere mate kans hebben tot transformatie en waar woonmilieutransformatie een hoge kans heeft.

Doelgroepen in beeld

We voeren voor verschillende grote partijen, bijvoorbeeld woningcorporaties, klantsegmentaties uit. Niet alleen gebruiken we daarvoor onze eigen databronnen maar ook die van de klant en van onze samenwerkingspartners, zoals DiscVision die alle leefstijlen van Nederland in beeld heeft. Daarnaast kunnen we ook per wijk gebiedsprofielen in beeld brengen en voorspellen hoe deze doelgroepen zich in een gebied gaan ontwikkelen.

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein kunnen we alle richtingen op. Zo hebben verschillende studies gedaan naar de risicoprofielen van huurders. Maar denk ook aan de verwachte participatiegraad van verschillende huishouden, wie, op welk gebied en waar is men meer of minder geneigd te participeren.

Zorg en welzijn

We hebben en voeren nu grootschalig onderzoek uit naar de zorgvraag voor diverse partijen. We voorspellen het zorggedrag op basis van feitelijk gedrag.

Cultuur en onderwijs

Welke huishoudens hebben interesse in welke voorzieningen, bijvoorbeeld cultuur. We voorspellen of de vraag aansluit op het aanbod. Maar ook of de school en zijn onderwijsvorm aansluit op de leefstijlen van de leerlingen.

Online dashboards

Springco maakt gebruikt van verschillende tools waarin u van landelijk, gemeentelijk tot aan straatniveau de resultaten kunt raadplegen. U kunt hier zelf analyses, overzichten en uitsneden mee maken. De Cartotool stelt u bijvoorbeeld in staat om kaarten online te raadplegen, te combineren en achterliggende data op te halen.

Woon- en leefomgeving Sociaal domein Zorg en welzijn Cultuur en onderwijs Online dashboards
Delen
Back to top
Springco’s Spotlight