Scroll

Andere verhuiswensen in het ‘nieuwe normaal’

20 08 2020

Er is lang geen gebeurtenis geweest die de samenleving zo heeft beïnvloed als het coronavirus. Thuiswerken is de norm geworden (ook binnen Springco), en de normaal zo drukke winkelstraten zijn lange tijd leeg geweest. Bedrijven vragen zich af welke gevolgen het coronavirus, of diens economische impact, heeft op de voortgang van hun business. En vragen zich af hoe klanten reageren in de nieuwe situatie. Ook bij Springco spelen deze vragen. Zo waren wij benieuwd of het coronavirus een impact heeft op de ideale woonwens van Nederlanders. Met behulp van onderzoeksbureau Kantar hebben we deze kwestie getoetst aan ongeveer 1.000 Nederlanders. We stelden hen de vraag: “Bent u door de Coronasituatie anders gaan nadenken over uw ideale woonwensen in vergelijking met vorig jaar?”

 

De invloed van de coronacrisis in cijfers

In het bovenstaande diagram is te zien hoe de woonwensen zijn veranderd onder een representatieve groep Nederlanders. De grootste groep zegt geen andere verhuiswensen te hebben, en 21% geeft aan dat de andere verhuiswensen niet Corona-gerelateerd zijn. Dit betekent, dat maar liefst 16% aangeeft dat het coronavirus een directe reden is waardoor ze anders willen wonen. 4% wil graag stedelijker wonen en 12% wil landelijker gaan wonen. Netto gezien zijn dat 8% extra Nederlanders, die landelijk willen wonen. Dit lijkt verklaarbaar, omdat de mogelijkheid van meer thuiswerken betekent men minder dicht bij werk hoeft de wonen.

 

Jongeren willen landelijk wonen

We zien ook verschillen tussen hoe verschillende leeftijdsgroepen deze vraag beantwoorden:

Als we kijken naar de data per leeftijdsgroep, dan zien we duidelijk dat personen onder 45 jaar meer geneigd zijn om landelijker te wonen door het coronavirus. Dit zijn de groepen die normaal de grootste vraag hebben naar stedelijke woningen. Personen die ouder dan 45 zijn, antwoorden vaker dat ze geen andere woonwensen hebben. Deze groep bezit vaker zelf een woning en heeft zich met gezin gesetteld in de omgeving. Zij zijn al tevreden met waar ze zitten.

 

Zoals u ziet, heeft Corona dus daadwerkelijk effect op de verhuiswensen van de Nederlanders. Met name de wens om landelijker te wonen, lijkt te zijn toegenomen. Zelfs onder jongeren. Heeft u vragen over dit onderzoek naar woonwensen, of over andere onderwerpen? Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op via info@spring-co.nl

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight