Bij hoge energieprijzen worden vooral mensen met een krappe portemonnee hard geraakt. Daarom zijn overheidsinstanties, corporaties en leveranciers druk bezig met nieuwe beleidsinstrumenten om energiearme huishoudens te ondersteunen. Maar hoe kun je middelen zo effectief mogelijk inzetten om juist de huishoudens te helpen die het het hardst nodig hebben?

 

Daar is een analyse op microniveau voor nodig. Springco Urban Analytics gebruikt dezelfde indicatoren als TNO, maar biedt partijen inzicht te bieden in energiearmoede op het laagste schaalniveau. Zo weten buurtwerkers op welke deuren ze moeten kloppen.

 

Klik hieronder voor een impressie met enkele Rotterdamse buurten.

Springco Urban Analytics weet waar je data vandaan haalt, maar ook hoe je die analyseert, interpreteert en vervolgens presenteert. We werken op het gebied de woningmarkt, het sociale domein en eigenlijk op elk veld in het stedelijk domein. Zie hier voor een overzicht.

 

 

Heeft u vragen over energiearmoede, onze CartoTool of andere producten? Neem dan contact op met Hank Groenhof groenhof@spring-co.nl

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight