Scroll

Data en de vergroening van onze steden

10 03 2022

Onze adviseurs Vera en Tycho bezochten de conferentie Reinventing the City van het AMS Institute en kwamen terug met een aantal interessante analyses. In deze blog vertellen zij over hun ervaringen en gaan zij in op de mogelijke impact van urban analytics op klimaatadaptie, vergroening, circulariteit en watersystemen.

 

 

Het leuke aan werken voor Springco is dat het als bureau voorop wil lopen in data-analyse en trends op het gebied van woon- en leefomgevingen. Dit betekent dat er op een dag meer dan eens gebrainstormd wordt over nieuwe toepassingen, maar ook dat adviseurs en data scientists geregeld buiten de eigen keuken gaan kijken om inspiratie op te doen. De twee nieuwe aanwinsten van Springco, Vera Stevers en Tycho Levels, hebben een achtergrond in vergroening van de stad. Daarom waren zij de uitverkorenen om Springco te vertegenwoordigen op de wetenschappelijke conferentie Reinventing the City van het AMS Institute (een samenwerking van de TU Delft, WUR en MIT.

 

 

 

AMS Institute is gevestigd op het Amsterdamse innovatiekwartier Marineterrein

 

 

Uitdagingen voor de stad

 

Steden komen voor steeds meer uitdagingen te staan. Door klimaatverandering komen komt extreme neerslag steeds vaker voor, net als extreme hitte of lange periode van droogte. Vergroening van steden brengt vele positieve effecten met zich mee. Niet alleen heeft het een positief effect op extreme temperaturen of waterberging, maar ook stimuleren we hiermee biodiversiteit en een betere luchtkwaliteit.

 

 

Een van de sprekers presenteerde een methode om de meest kwetsbare gebieden in een stad te bepalen. Dit inspireerde Vera en Tycho om naar Springco’s eigen databronnen te kijken en hoe zij deze zouden kunnen inzetten. Springco heeft op dit moment allerlei data beschikbaar over klimaatfactoren die we kunnen gebruiken om kwetsbaarheid van buurten te bepalen. Denk daarbij aan gevoelstemperatuur, hittestress, hoeveelheid groen en grijs per buurt en risicovolle gebieden voor overstroming na extreme regenval.

 

 

Impact maken met data-analyse

 

Een gebied dat veel groen kent draagt bij aan een comfortabel leefklimaat. Dit heeft invloed op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van buurten. Met het in kaart brengen van deze gebieden kan Springco per buurt bepalen in hoeverre groen bijdraagt aan een klimaatadaptief en gezond leefmilieu.

 

 

Niet alleen heeft groen een positief effect op milieueffecten. Springco kijkt graag integraal naar opgaven, en daarom willen Vera en Tycho ook naar de sociale en maatschappelijke voordelen van groen te kijken. Hoe kunnen we met groen sociale cohesie stimuleren? Hoe maken we groen voor iedereen toegankelijk? Op die manier maken we buurten niet alleen klimaat veerkrachtig, maar ook sociaal. Een mooi voorbeeld hiervan is Superkillen in Kopenhagen, waarbij ze uit verschillende culturen objecten in de publieke ruimte hebben toegevoegd om deze plek voor iedereen als ‘thuis’ te laten voelen.

 

 

Op de hoogte blijven van andere toepassingen van ‘urban analytics’? Volg dan als de wiedeweerga het laatste nieuws met Springco’s Spotlight!

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight