Scroll

Hoe meten we de ‘S’ van ‘Social’ in ESG-doelstellingen?

13 06 2022

Het sturen op doelstellingen gerelateerd aan ESG (Environmental, Social, Governance) is in opmars in alle sectoren. Bedrijven worden steeds meer ‘gewaardeerd’ op maatschappelijk rendement naast financieel rendement. Dit komt niet alleen door (aankomende) regulering die hierop toeziet, maar ook en vooral door een veranderende publieke opinie. De vraag vanuit de samenleving gaat tegenwoordig verder dan bijvoorbeeld een goede prijskwaliteitverhouding, het houdt ook verantwoording in over de maatschappelijke betekenis van assets en investeringen.

 

 

Een ondergeschoven kindje

 

Een van de oorzaken van deze koudwatervrees is dat sociale doelstellingen soms lastig te kwantificeren zijn. Want hoe meet je de sociale impact van je vastgoed en investeringen? Wat is de impact op ‘community building’ of gezondheid? In Nederland komt dit vraagstuk sterk overeen met de leefbaarheidsdiscussie, maar dat maakt het berekenen van impact niet eenvoudiger. Het is geen uitgemaakte zaak tot waar je invloed als vastgoedbeheerder of -investeerder reikt. Is dat tot aan de voordeur of heb je als partij ook invloed in de omgeving van het vastgoed? Ook de rol van de vastgoedontwikkelaar, die genoeg keuzes maakt in object- en gebiedsontwikkeling om het realiseren van sociale impact makkelijker (of juist lastiger) te maken, is vooralsnog onderbelicht.

 

 

 

Stimuleren van gemeenschapszin (‘community building’) is een belangrijk onderdeel van sociale impact

 

 

Impact van vastgoed

 

Bij Springco geloven we dat je met vastgoed impact op de stad kan hebben. Tegelijkertijd zijn wij dol op lastige puzzels. Daarom zijn we op zoek gegaan naar manieren waarop vastgoedpartijen meer inzicht in hun sociale impact kunnen krijgen.

 

 

Een eerste stap komt eenieder nog bekend voor: in welke mate speelt een vastgoedproduct in op de daadwerkelijke vraag in de buurt, en in hoeverre is het ook toegankelijk genoeg is voor relevante doelgroepen. Dan kijken we verder, onder meer naar de invloed van vastgoed op het verminderen van inkomensverschillen in een buurt, maar ook naar de hoeveelheid groen en ontmoetingsplekken in de buurt die gezondheid en gemeenschapszin stimuleren. Dat doen we op het gebied van residentieel én commercieel vastgoed. Welke voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid, werkgelegenheid en leercapaciteit van de buurt (denk aan kansen voor jongeren om in aanraking te komen met de praktijk, zoals hotels, restaurants, etc.)?

 

 

Overwinning voor het Rijnlandse model?

 

Het staat buiten kijf dat de ‘E’ en ‘G’ belangrijk zijn en belangrijk blijven, maar wij denken dat ook de impact van bedrijven op ‘S’ steeds meer gewicht in de schaal zal leggen. Uiteindelijk draagt dit bij aan onze collectieve missie om de mens een woning en omgeving te bieden waarin die zich optimaal kan ontplooien. Daarnaast kan dit voor onze klanten een competitief voordeel opleveren in een tijdperk waarin zelfs Wall Street het Rijnlandse model boven het Angelsaksische model lijkt te verkiezen.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight