Scroll

Fabián Perotti, Springco’s nieuwe data engineer!

26 07 2022

Deze zomer heeft Springco zich versterkt met Fabián Perotti, een talentvolle data engineer. In een snelgroeiend team met grote ambities op het gebied van urban analytics en machine learning was dit nog een missende schakel. In deze blog stellen wij hem aan jullie voor, in het Engels en daaronder in het Nederlands.

 

 

What is your background?

Wat is je achtergrond?

 

I come from Argentina and grew up in a small town called Carlos Pellegrini, located in the Santa Fe province. Since I was very young I have been interested in mathematics and cartography, which is why I decided to enroll for the study ‘Land Surveying Engineering’. This degree  was basically combining a bit of everything: geodesy, topography, urban planning, cadastre, GIS and remote sensing. From the first time I got introduced to GIS (Geographic Information System), I got fascinated by spatial analysis and its endless opportunities to provide new data insights. During my bachelor’s, I had the opportunity to go to Bogota (Colombia) for a semester as an exchange student. Later, as a graduate student, I did an internship in Novi Sad (Serbia). Once back home, I applied for an Erasmus+ scholarship to pursue a joint master’s degree in ‘Geospatial Technologies’ in Germany, Spain and Portugal. Once graduated in 2019, I landed in the Netherlands for my first job abroad.
I kom uit Argentinië en groeide op in een klein plaatsje genaamd Carlos Pellegrini, gelegen in de provincie Santa Fe. Al vroeg in mijn jeugd ontdekte ik mijn interesse in wiskunde en cartografie, en daarom besloot ik mij uiteindelijk op te geven voor de studie ‘Land Surveying Engineering’. Deze studie combineerde een hele hoop onderwerpen: geodesie, topografie, stedenbouw, kadasters, GIS en remote sensing. Toen ik GIS leerde kennen was ik meteen gefascineerd door de eindeloze mogelijkheden van ruimtelijke analyses om nieuwe inzichten te creëeren. Tijdens mijn bachelor heb ik een uitwisseling van een semester gedaan met Bogota (Colombia). Daarna heb ik als masterstudent een stage gedaan in Novi Sad (Servië). Na een korte stop in Argentinië heb ik mij aangemeld voor een Erasmus+ beurs om een onderzoeksmaster te doen in ‘Geospatial Technologies’ in Duitsland, Spanje en Portugal. Nadat ik afstudeerde in 2019 ben ik in Nederland gekomen voor mijn eerste baan in het buitenland. 

 

 

What do you like to do in your spare time? 

Wat doe je graag in je vrije tijd?

 

I have always loved to play tennis , so whenever I have a spare moment I meet friends to play in the Westerpark (Amsterdam). I tend to get quite competitive when trying to beat my opponent, which helps me to disconnect me from a busy day at the office. During the pandemic, I tried to learn how to skate with rollerblades, but that’s still work in progress. I don’t know how to break yet, so watch out! Also, I love traveling and visiting new places, and what I like the most is trying to live and experience the city as a local. That’s why I was always applying for scholarships and trying to find opportunities to go abroad.
Ik heb altijd van tennis gehouden, en als ik in mijn vrije tijd een moment vind probeer ik met vrienden af te spreken in het Westerpark (Amsterdam). Ik kan dan best competitief worden, maar het helpt me om uit te checken van een drukke dag op kantoor. Tijdens de pandemie heb ik geprobeerd te leren rolschaatsen, maar dat is nog niet helemaal gelukt. Ik weet nog niet hoe ik moet remmen, dus pas maar op! Daarnaast hou ik dus van reizen en nieuwe plekken ontdekken, en wat ik het leukst vind is om te proberen te leven als een local. Daarom ben ik ook altijd op zoek gegaan naar beurzen en mogelijkheden in het buitenland. 

 

 

 

 

What is your best trip so far? 

Wat is je mooiste reis tot nu toe?

 

I think Colombia is on top of my list for several reasons. For starters, it was my first solo trip and backpacking around the country allowed me to see a lot of different and amazing landscapes (from forests to beaches, and from snowy mountains to deserts). Also, because this was just before the smartphone era commenced, I had a completely different experience than you would have nowadays (yeah, there’s a hint of nostalgia). There were for instance no navigational apps to guide you around the city, which meant that discovering every new place meant a mix of magic and mystery.
Ik denk dat Colombia bovenaan mijn lijst staat. Om te beginnen was het mijn eerste solo trip en al backpackend had ik de vrijheid om een hoop verschillende landschappen te ontdekken (van bossen tot stranden, en van besneeuwde bergen tot woestijnen). Wat ook hielp was dat dit zich voordeed net voordat het tijdperk van smartphones begon, waardoor ik een hele andere ervaring had dan je nu zou hebben (klopt, een vleugje nostalgie). Er waren bijvoorbeeld geen navigatie-apps die je wegwijs maakten in de stad, wat betekende dat je het ontdekken van elke nieuwe plek een mix van magie en mysterie betekende.

 

 

How did you end up at Springco?

Hoe ben je bij Springco terechtgekomen?

 

The LinkedIn job alert did its magic. When I noticed the position and read up about the role and the company, I got quite intrigued. Therefore, I contacted the recruiter and later I couldn’t be happier to have landed in Springco. I’m really excited to apply my past knowledge, have the chance to learn and grow as Data Engineer, and have impact on urban development.
De LinkedIn job alert deed z’n magie. Nadat ik de positie opmerkte en meer las over de rol en het bedrijf werd ik heel enthousiast. Daarom nam ik contact op met de recruiter en even later kon ik niet blijer zijn om bij Springco terecht te komen. Ik ben supergemotiveerd om mijn opgedane kennis in de praktijk te brengen, te groeien als Data Engineer en impact te hebben op stedelijke ontwikkeling.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight