Scroll

Het minst duurzame huishouden vind je in Enkhuizen en het meest duurzame in Den Haag

06 08 2019

Wist je dat het minst duurzame huishouden in Enkhuizen te vinden is en het meest duurzame in Den Haag? Met de resultaten van DGOT ontwikkelden we de duurzaamheidsscore van elk huishouden in Zuid-Holland. Want over de energieprestatie van woningen is veel bekend. Maar in iedere woning vinden we ook een huishouden met eigen ideeën en (financiële) mogelijkheden voor investeringen in energiebesparing. En nu zetten we de volgende stap: we voorspellen de scores voor heel Nederland!

 

Inzicht in bereidheid van heel Nederland
De resultaten uit DGOT vormden de basis voor het algoritme waarmee we voor heel Nederland de financiële bereidheid voor het nemen van duurzame maatregelen kunnen voorspellen. En inmiddels hebben we een model ontwikkeld die a.d.h.v. sociaal-demografische, geografische en woning specifieke kenmerken van het huishouden, de score bepaalt. We hebben het al gevalideerd en de resultaten zijn veelbelovend!

In DGOT stelden we aan de deelnemende huishoudens een aantal vragen m.b.t. de financiële bereidheid om duurzame maatregelen te treffen. Met een factoranalyse werden alle huishoudens op een schaal geplaatst van laag naar hoog. Waarbij hoog een positieve bereidheid betekent; ze willen investeren in de duurzaamheid van hun woning.

 

Op de kaart en naar wens
In onze CartoTool maken we de kaarten met scores inzichtelijk. Voor zowel huur- als koopwoningen. Opdrachtgevers met een eigen woningvoorraad kunnen zo heel simpel de scores van hun vastgoed bekijken. Daarnaast kunnen we bruikbare databestanden van onze opdrachtgevers toevoegen om de voorspelling nóg beter en specifieker maken. We doen dit nu al met de Alliantie.

 

Duurzaamheidsscore koopwoningen in de CartoTool
Duurzaamheidsscore huurwoningen in de CartoTool

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight