Scroll

Hoe versnellen woningcorporaties in 2021 de energietransitie?

07 01 2021

Omdat iedereen het afgelopen jaar in de ban van de coronacrisis was, wordt nogal eens vergeten dat we ons ook middenin een klimaatcrisis bevinden. Tegelijkertijd biedt de voortvarende ontwikkeling van een vaccin hoop voor de aanpak van die crisis. Als we met zijn allen de schouders eronder zetten in 2021 verwordt de energietransitie tot een haalbare en betaalbare sociaal-maatschappelijke opgave. In Nederland spelen woningcorporaties een belangrijke rol, en Springco Urban Analytics wil hen hierbij helpen. Met onze modellen kunnen wij een accurate inschatting maken van het verduurzamingsdraagvlak onder bewoners, zodat de energietransitie kan worden versneld.

 

Door verschillende databronnen te combineren kunnen wij de attitudes van bewoners ten aanzien van duurzaamheid voorspellen. Dit kan al een hoop vertellen over de bereidheid van een bewoner om te investeren in energiebesparende maatregelen of diens bereidheid om de investeringen deels terug te zien in een hogere huur als tegelijkertijd de energiekosten omlaag gaan. Uiteindelijk worden natuurlijk alle woningen verduurzaamd, maar een goed begin is het halve werk. In verband met de 70% regel scheelt het veel geld en middelen als corporaties in beeld hebben waar het gemakkelijkst draagvlak kan worden gecreëerd.

 

 

 

 

Interessant genoeg hoeft die duurzaamheidsscore helemaal niet leidend te zijn in de zoektocht naar draagvlak. In voorgaande onderzoeken ontdekten we relaties tussen de leefstijl, levensfase of tevredenheid over de woning en de bereidheid van bewoners om in te stemmen met verduurzaming. Daarnaast kunnen wij inmiddels goed inschatten welke benadermethode het meest effectief is bij verschillende bewoners. Bij communicatie- en participatie is niet alleen de ‘tone of voice’ essentieel, maar ook het middel. Bij de ene bewoner moet na een keukentafelgesprek nog een keer worden nagebeld, terwijl de andere bewoner dit juist als opdringerig ervaart en hiervan terugschrikt.

 

 

 

 

Springco begeleidt corporaties met haar data en analytics bij dit soort strategische opgaven, opdat onze wereldberoemde volkshuisvesting nog minstens honderd jaar meekan.

 

Neem contact op met onze consultant Tijn Croon om meer te weten te komen over onze verduurzamingsprojecten.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight