Scroll

Leefbaarheid: Welke indicatoren moet je in de gaten houden?

21 09 2021

We raken nooit uitgepraat over wat het begrip leefbaarheid nu precies beslaat. Toch hebben we geprobeerd orde in de chaos te creëren door een grote berg met prestatievariabelen te categoriseren. Zo ontstaat er een ‘dimensie veiligheid’ en een ‘dimensie onderwijs’. Maar let op: deze dimensies en onderliggende indicatoren ontwikkelen zich niet op een eilandje en beïnvloeden elkaar continu.

 

 

Leren van NPRZ

 

Meten is weten. Niets is minder waar als het op leefbaarheid aankomt. Als we iets hebben geleerd van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is het wel dat het loont om te monitoren hoe buurten het doen. Want als je heel precies weet hoe de CITO-scores zich ergens ontwikkelen kan je conclusies trekken over welke investeringen het meest effectief zijn en welke minder. Zo kan er zorgvuldig met publieke middelen worden omgesprongen én leren we steeds meer over de wederzijdse beïnvloeding van leefbaarheidsindicatoren of ‘prestatievariabelen’. Wat NPRZ ons ook leert is dat we niet blind van de data-analyse uit kunnen gaan; het blijft van groot belang om aanwezig te zijn in de buurt zelf en de oren daar open te houden. Toch geven de cijfers genoeg aanknopingspunten om gerichte gesprekken aan te gaan en heeft de data-analyse op die manier een essentiële signaalfunctie.

 

 

 

Verschillende leefbaarheidsindicatoren gecategoriseerd

 

 

Grote verscheidenheid aan bronnen

 

Wij zijn bij Springco gespecialiseerd in het verzamelen, analyseren en presenteren van data, en gebruiken dan ook een grote verscheidenheid aan bronnen om leefbaarheid in kaart te brengen. Zo komen in het diagram hierboven (micro-)data voor van onder andere CBS, Leefbaarometer, Openbaar Ministerie, Politie, RIVM, GGD, Bureau Halt, Lisa en KVK. Maar ook we zijn altijd op zoek naar nieuwe gegevens: zo benaderen we ‘kwaliteit voorzieningen’ op basis van de ratings die ze hebben relevante websites en baseren we de ‘ervaren veiligheid’ op social media-berichten. Juist door zoveel mogelijk gegevens te combineren ontstaan nieuwe inzichten en kan een platform waarde creëren. Desalniettemin is het lijstje niet compleet, en juist omdat leefbaarheid zo een complex begrip is blijven we op zoek naar nieuwe databronnen.

 

 

Heb jij een idee waar we nieuwe bronnen kunnen aanboren, en wat mist er nog volgens jou? Denk met ons mee tijdens de webinar die we samen met Stadszaken organiseren op dinsdagmiddag 5 oktober (13:00-14:30). Meld je hier aan!

 

 

En ben je benieuwd hoe we met behulp van deze data een op maat gemaakte opgave in kaart brengen? Lees dan de volgende blog waarin we inzoomen op de casus Eindhoven.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight