Scroll

Meer woonkwaliteit cruciaal voor betere doorstroming woningmarkt

17 01 2019

 

De inwoners van Zuid-Holland willen een hogere woonkwaliteit. Zowel in termen van woonmilieu (rustig stedelijk en dorps) als in termen van woningtype (appartementen met lift, vrijstaand). Als deze kwaliteit wordt geleverd, zal dit leiden tot doorstroming op de woningmarkt en komen eengezinswoningen beschikbaar voor (startende) gezinnen. Mensen in een hogere leeftijdscategorie kunnen dan makkelijker ‘doorschuiven’. Dit levert met name voor de toekomst een betere verdeling van de woningvoorraad op.

Dit blijkt uit De Grote Omgevingstest Zuid-Holland (voor meer informatie klik hier), een representatieve enquête onder 50.000 inwoners van Zuid-Holland naar woonwensen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van onderzoeksbureau Springco, de provincie Zuid-Holland, gemeenten, corporaties en vastgoedpartijen. We zien dat er onder een groeiende groep empty nesters (gezinnen van wie de kinderen het huis al hebben verlaten) een vraag is naar andersoortige woningen. Een deel van hen wil graag een appartement in de stad, een deel wil graag een andere woning in de eigen wijk, maar we zien ook dat een deel van hen graag een kleinere grondgebonden woning in een dorp of landschappelijke omgeving zou willen hebben. Als de gemeenten en marktpartijen in Zuid-Holland in staat zijn om beter op deze wensen aan te sluiten, dan slaan we twee vliegen in één klap. Empty nesters worden beter in hun woonvraag bediend en er komen woningen vrij voor gezinnen. Dit is belangrijk, want er is een grote vraag naar eengezinswoningen.

 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de burger woonmilieus opzoekt die zich onderscheiden van de middenmoot. Een woonmilieu met een grotere mate van stedelijkheid, een hoger voorzieningenniveau, menging van functies en straten en pleinen met mooie bomen. Of juist woonmilieus waar men echt de rust en het landschap ervaart. Een beetje zoals in een vakantiepark.

De uitkomsten zijn een belangrijk signaal. Zeker als we kijken naar de toekomstige bevolking van Zuid-Holland. De groep kleine oudere huishoudens neemt steeds verder toe. Door nu meer in te zetten op bouw van woningen die voldoen aan de wensen van empty nesters, ontstaat een woningvoorraad die beter is afgestemd op de toekomstige vraag.

Zie ook het persbericht van de Provincie Zuid-Holland: Zuid-Hollandse 55-plussers willen verhuizen, maar kunnen niet

 

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight