Scroll

Meten van ‘thuisgevoel’: hoe pak je dat aan?

29 08 2023

Onze data scientists houden van het kwantificeren van lastige puzzels, en daarom genoten wij enorm van deze opdracht van woningcorporatie De Alliantie. Uiteraard leidde het tot talloze discussies, want waardoor voelen bewoners zich ergens thuis?

 

 

Belangrijk strategisch begrip

 

Binnen De Alliantie, een corporatie die niet slechts een verzameling stenen maar echt een thuis wil bieden aan haar huurders, is het begrip ‘thuisgevoel’ van groot belang. Het heeft de kracht om diverse aspecten, zowel op het gebied van de fysieke omgeving als op sociaal vlak, binnen de organisatie samen te brengen en te verbinden aan een inspirerend overkoepelend doel.

 

Door het monitoren van thuisgevoel en vooral ook de onderliggende componenten in alle complexen van De Alliantie, kunnen er vervolgens pilot-projecten worden geïnitieerd. Deze projecten hebben tot doel om specifieke interventies uit te voeren in zorgvuldig geselecteerde ‘proeftuinen’.

 

 

Definitievorming: wat is thuisgevoel?

 

Dat is allemaal leuk en aardig, maar de eerste stap is natuurlijk conceptualisatie. Wat omvat een thuisgevoel en wat zijn daar de meetbare elementen van? Bij thuisgevoel gaat het zowel om ‘zachte’ thema’s, zoals eenzaamheid, als ‘harde’ thema’s, zoals zwerfafval en achterstallig onderhoud. Hierin is het belangrijk dat we de koppeling leggen tussen bestaande (wetenschappelijke) kennis en de positie van De Alliantie.

 

 

 

Door middel van workshops komen we tot een gedragen definitie van ‘thuisgevoel’

 

 

Niet alle elementen van thuisgevoel passen bij De Alliantie. Samen met bureau UBACHS/full contact hebben we workshops opgezet vanuit de theorie van prof. dr. Talja Blokland (o.a. Oog voor elkaar, 2009) waarin we verder inzoomden op deze onderliggende aspecten van thuisgevoel. In die workshops bepaalden we welke elementen dichtbij De Alliantie staan en welke verder weg, en welke in de directe en in de indirecte (of buiten de) invloedsfeer van De Alliantie liggen.

 

 

Deze stappen gaven een waardevol frame om tot een definitieve set aan elementen te komen, en zo een gedragen definitie van thuisgevoel te ontwikkelen. Vervolgens werkten we dit uit tot een meetplan, dat beschrijft hoe we, in de volgende fase, Thuisgevoel gaan meten. We beschrijven welke databronnen we gebruiken en hoe we daarmee omgaan.

 

 

Het uiteindelijke doel hiervan is om dit een plek te geven in de rest van de organisatie. Meer weten? Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@spring-co.nl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight