Scroll

Normkader voor Maatschappelijke Voorzieningen in Almere

29 11 2022

Almere is nu al de snelst groeiende stad van Nederland, maar wil ook bijdragen aan het oplossen van de wooncrisis door de komende jaren veel woningen bij te bouwen, onder meer met de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Almere Pampus. Er is dan ook geen beter moment om referentienormen voor maatschappelijke voorzieningen op te stellen, zodat het niveau ook in de toekomst op pijl blijft. Wij zijn trots dat we dit samen met Rebel mogen gaan doen.

 

 

We zien de laatste jaren dat meerdere Nederlandse gemeenten deze stap zetten, omdat referentienormen een effectieve methode kunnen zijn om de nodige aandacht op maatschappelijke voorzieningen te vestigen. Zeker bij nieuwbouwprojecten zien we dat financiële motieven snel de overhand krijgen en maatschappelijke voorzieningen niet in hetzelfde tempo meegroeien als de groei van nieuwe woningen.

 

 

 

 

Almere is de snelst groeiende gemeente van Nederland, en wil graag op een duurzame wijze groeien

 

 

Gebrek aan voorzieningen zet de leefbaarheid in wijken onder druk. Toch hebben veel gemeenten op dit moment nog onvoldoende inzicht te hebben in wat nieuwe ontwikkelingen op korte en lange termijn voor het voorzieningenniveau betekenen. Hierdoor ontbreekt het inzicht op de opgave voor maatschappelijke voorzieningen en ontbreekt de basis voor het voeren van een goede dialoog met stakeholders en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing.

 

 

Wij geloven als Springco in bottom-up besluitvorming, zodat de gepersonaliseerde stad een stukje dichterbij komt. Ben je benieuwd hoe wij het voorzieningenniveau in beeld brengen en voorspellen wat nodig is voor jouw gemeente? Neem dan contact op met Hank Groenhof of laat je gegevens hier achter.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight