Scroll

Publicatie genomineerd voor vakprijs!

28 04 2023

Gert Jan Hagen van Springco Urban Analytics is samen met Annette Duivenvoorden van Platform31 genomineerd voor de VOGON Research Award 2023. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de best beoordeelde vastgoedpublicatie uit het tijdschrift Real Estate Research Quarterly. De genomineerde artikelen zijn geselecteerd door een jury van deskundigen en het winnende artikel wordt bekendgemaakt tijdens het VOGON-symposium op 11 mei 2023 in het Rietveld Theater in Delft.

 

 

De Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) is opgericht om de uitwisseling van informatie en onderzoeksresultaten en contacten tussen vastgoedonderzoekers te bevorderen. VOGON stimuleert verbreding en verdieping van kennis van economische, sociologische, bestuurskundige en juridische en technische aspecten van onroerend goed. Daarvoor organiseert de vereniging studiemiddagen, symposia en discussiebijeenkomsten en ondersteunt zij publicaties van onderzoeksresultaten in onder meer het tijdschrift Real Estate Research Quarterly.

 

 

 

 

Real Estate Research Quarterly is het het academische tijdschrift van de VOGON

 

 

‘Woonaanbod voor senioren eist vraaggericht ontwikkelen’

 

De studie heeft met behulp van een latente clusteranalyse de verborgen woonwensen van senioren in beeld gebracht. Het is duidelijk geworden dat senioren woonwensen hebben waar nog onvoldoende op wordt ingespeeld. Het bouwbeleid zou meer vraaggericht moeten zijn, bijvoorbeeld door meer kleinschalige appartementengebouwen, patiobungalows, buurtblokconcepten en hofjes te bouwen. De praktijkvoorbeelden Stadsveteraan, Erfdelen en andere hedendaagse vormen van het hofje laten zien dat er een veel groter terrein ligt voor nieuwe woonvarianten voor onze ouder wordende samenleving. Het ontwikkelen van woonprofielen is een eerste vraagverkenning geweest en biedt stof tot nadenken en vervolgonderzoek.

 

 


 

Klik hier voor het complete artikel

 

 

Wij zijn trots op onze Gert Jan en blij met deze erkenning vanuit VOGON. Heb je een vraag voor hem of praat je graag verder over dit thema? Stuur dan een mailtje naar Gert Jan.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight