Scroll

Strategisch gebruik van duurzaamheidsscores

27 08 2020

De corona-crisis zorgt ervoor dat budgetten slinken. Tegelijkertijd wordt direct contact met bewoners steeds moeilijker. Daarom is het belangrijker dan ooit dat er goed wordt nagedacht welke bewoners als eerste worden benaderd over verduurzaming, en op welke manier die communicatie het best vormgegeven kan worden. Springco werkt samen met meerdere gemeenten (o.a. Capelle aan den IJssel) en corporaties (o.a. De Alliantie) om een datagedreven sturing van de energietransitie mogelijk te maken.

 

Door inzicht in duurzaamheidsattitudes van mensen:

  • wordt snel duidelijk waar in de wijk het grootste gat bestaat tussen verduurzamingsopgave en investeringsbereidheid
  • is een specifieke communicatie- en participatiestrategie per straat of wooncomplex mogelijk
  • kunnen betere resultaten worden gerealiseerd met minder inzet van mensen en middelen

Hoe ziet dat er ongeveer uit?

 

 

Waar is een duurzaamheidsscore op gebaseerd?

De score is opgebouwd uit verschillende indicatoren die voortkomen uit grootschalige consumentenonderzoek zoals De Grote Omgevingstest (DGOT) Zuid-Holland. Toen zijn tienduizenden bewoners ondervraagd over hun onder andere hun gevoelens ten opzichte van energiebesparing en duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld of zij bereid zouden zijn een hogere huur of hypotheek te betalen voor een duurzamere woning.

 

Met behulp van geavanceerde datatechnieken brengt Springco deze vragen vervolgens terug naar een score, en ontstaat er een compleet beeld van lokale duurzaamheidsattitudes. Daarbij is onze kennis van leefstijlen essentieel om samen met een corporatie of gemeente een communicatie- en participatiestrategie op te zetten. We hebben maar één kans om voldoende draagvlak te creëren voor de energietransitie, en het is voor ons inspirerend om te zien dat Capelle aan den IJssel zich dat ten volle realiseert.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight