Scroll

Wat is de voetafdruk van voorzieningen in Almere?

07 09 2023

Een poosje terug beschreven we in een blog hoe de gemeente Almere als snelst groeiende stad van Nederland probeert grip te houden op het voorzieningenniveau van de toekomst. In deze blog leggen we uit hoe we dit hebben aangepakt en hoe belangrijk demografie is voor een gedegen analyse van de ‘voorzieningenvoetafdruk’.

 

 

In de afgelopen jaren hebben we al veel Nederlandse gemeenten geholpen met het opstellen van een referentiekader. Beleid baseren op referentienormen blijkt een effectieve manier om een hoogstaand maatschappelijk voorzieningenniveau te behouden. Bij grote nieuwbouwprojecten voeren financiële overwegingen vaak de boventoon, en groeien maatschappelijke voorzieningen niet altijd in hetzelfde tempo mee als de groei van de bevolking.

 

 

Verantwoorde groei en een hoogstedelijke stadswijk

 

Bij de gemeente Almere staat het streven van verantwoordelijke groei hoog in het vaandel. De gemeente is actief bezig met de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel Almere Pampus. In eerste instantie zal dit gebied een suburbaan karakter hebben, maar het zal in de loop der tijd uitgroeien tot een hoogstedelijk leefmilieu. Om gelijke tred te houden met deze ontwikkelingen is er geen beter moment dan nu om referentienormen vast te stellen voor maatschappelijke voorzieningen, en ervoor te zorgen dat deze ook in de toekomst gehandhaafd blijven.

 

 

 

Noorderplassen, een bosrijke wijk in Almere-West, vlakbij het toekomstige Pampus, dat aanvankelijk een suburbane en later een hoogstedelijke woonmilieu zal krijgen

 

 

Scoort Almere beter of slechter dan vergelijkbare gebieden? 

 

We maken hierbij gebruik van kengetallen (bijvoorbeeld vierkante meters voorziening per 1.000 woningen) om meer inzicht in het voorzieningenniveau te verkrijgen. Kengetallen stellen ons in staat om de verhouding tussen de omvang van verschillende gebieden en hun voorzieningenstructuur nauwkeuriger te meten. Ze zijn waar mogelijk gebaseerd op landelijke of gemeentelijke richtlijnen, en anders op referentiegebieden die als benchmark kunnen dienen om toch een goed beeld van de behoefte te krijgen.

 

 

We analyseren de totale beschikbare vierkante meters voorzieningen in Almere in relatie tot deze benchmark. Zo kunnen we beoordelen of de gemeente Almere ‘beter’ of ‘slechter’ presteert op het aanbod van een bepaalde voorziening. Dit doen we voor zowel de huidige situatie als de prognoses voor 2030 en 2040, waarbij we rekening houden met de geplande woningbouw en demografische ontwikkelingen en aandacht hebben voor het schaalniveau, het type woonomgeving en de specifieke context van elk gebied.

 

 

 

Spreidingskaart van gezinnen in de gehele gemeente Almere en van huisartsenpraktijken in Stedenwijk

 

 

Voorzieningenvoetafdruk

 

Waar planologen vroeger boekjes uitbrachten met universele referentienormen voor dorp en stad, kunnen we tegenwoordig met urban analytics op zoek naar de werkelijke wensen en behoeften van de plaatselijke bevolking. Dit betekent dat wanneer een buurt in de komende jaren vergrijst, het logisch is om het serviceniveau van bijvoorbeeld huisartsen daarop af te stemmen. Tegelijkertijd is het verstandig voor een sportschool om zich te vestigen op een locatie waar veel jonge professionals samenkomen, en is ruime kinderopvang essentieel daar waar binnenkort gezinnen in de buurt komen wonen. Het serviceniveau of ‘voetafdruk’ van verschillende voorzieningen berekenen wij aan de hand van bestaand onderzoek voor elke woning met behulp van de precieze fiets- en loopafstanden.

 

 

Deze informatie over de voorzieningenvoetafdruk is niet alleen relevant voor gemeenten die streven naar hoogwaardige voorzieningen voor hun inwoners, maar ook voor ontwikkelaars en dienstverleners die willen zorgen voor een stabiele invulling van commerciële of maatschappelijke plintruimte. Stap voor stap leidt dit tot een meer gepersonaliseerde stad en stelt het ons in staat om maatwerk te bieden in de gebouwde omgeving, wat perfect aansluit bij onze bedrijfsfilosofie.

 

 

Meer weten? Meld je dan voor onze online kennissessie op 19 september.

 

 

Of neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@spring-co.nl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight