Scroll

Woningen verduurzamen in kwetsbare wijken

15 04 2021

Tot de zomer helpen wij een aantal gemeenten met hun aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. Deze regeling is bedoeld voor het verduurzamen van woningen in kwetsbare wijken. Tegelijkertijd stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken op een integrale aanpak, en moet met het geld ook de leefbaarheid verbeterd worden.

 

 

Volkshuisvestingsfonds

 

Voor het Volkshuisvestingsfonds is 450 miljoen euro gereserveerd, en het staat alle Nederlandse gemeenten vrij om een aanvraag te doen. Met het geld kunnen zij investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden (woongebieden waar de leefbaarheid onder druk staat).

 

 

Qua herstructurering kan gedacht worden aan renovaties, waarmee niet alleen de energie-efficiëntie van woningen wordt verbeterd, maar ook iets aan achterstallig onderhoud en schimmelproblematiek wordt gedaan. Op die manier gaan verduurzaming en wooncomfort hand in hand. Daarnaast kunnen ook transformatie, sloop-nieuwbouw, het inponden van particuliere woningen of ingrepen in de openbare ruimte op tafel liggen als investeringsmogelijkheid.

 

 

 

Infographic van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)

 

 

Samen met Andersson Elffers Felix, Stadkwadraat en Rebel begeleiden wij in opdracht van BZK een aantal gemeenten in urgente gebieden (aangewezen stedelijke vernieuwingsregio’s of krimpregio’s). Dit zijn Schiedam Nieuwland-Oost, Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuidwest, Zeeuws-Vlaanderen, Arnhem-Oost, Twente en de Achterhoek. Neem contact op met Gert Jan Hagen of Tijn Croon voor meer informatie over deze werkzaamheden.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight