Scroll

Woonlastenonderzoek voor Drentse corporaties

28 02 2023

Springco gaat voor alle Drentse woningcorporaties onderzoek doen naar de woonlasten, eventuele energiearmoede en betaalbaarheidsrisico’s van huurders. Een dergelijk onderzoek kan zeer waardevolle informatie opleveren over de financiële situatie van huishoudens in de regio. Met deze inzichten kunnen de corporaties beter inspelen op de behoeften van hun huurders en de lokale gemeenschap met passend beleid. Voor Springco is het een mooie kans om haar expertise op het gebied van onderzoek en analyse in te zetten om een belangrijke maatschappelijke bijdrage te leveren.

 

 

De kosten van levensonderhoud stijgen, vooral als gevolg van stijgende energieprijzen in het afgelopen jaar, en dit treft vooral huishoudens met een laag inkomen. Daarom zijn overheidsinstanties, woningcorporaties en energieleveranciers druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten om deze huishoudens te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2023 is er een energieplafond van kracht voor een jaar om huishoudens tegemoet te komen met de stijgende energieprijzen, als onderdeel van het landelijke pakket aan maatregelen om de koopkracht te stutten. Deze maatregelen voorkomen echter niet dat een groot deel van de lagere inkomensgroepen te maken heeft of gaat krijgen met energiearmoede en een hoger betaalbaarheidsrisico. Het is belangrijk om te begrijpen bij welke huishoudens de nood het hoogst is en hoe middelen het meest effectief kunnen worden ingezet om hen te helpen.

 

 

 

Assen, de hoofdstad van de provincie Drenthe, waar verschillende corporaties bezit hebben

 

 

Periodiek woonlastenonderzoek

 

Daarom gaan samenwerkende woningcorporaties en huurdersverenigingen in Drenthe door waar ze al mee begonnen waren: het monitoren van woonlasten. In navolging van eerdere studies in 2014 en 2018 bestond de wens om stijgende kosten, vooral op het gebied van energie, op corporatie- en complexniveau gedetailleerd te hebben. Dit sluit perfect aan op de filosofie van Springco, omdat wij al meermaals hebben aangegeven dat zeker voor de aanpak van energiearmoede gerichte maatregelen nodig zijn.

 

 

Springco’s aanpak

 

Onze aanvliegroute bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

 

  • Analyse van de woonlasten, inclusief hoge energiequotes
  • Onderzoek naar hoeveelheid huurders die te maken hebben met energiearmoede en/of betaalbaarheidsrisico’s
  • Voorspelling van impact huurverlaging, energieplafond en inkomensontwikkeling
  • Vergelijking van de resultaten met eerdere studies uit 2014 en 2018 en tussen verschillende woningcorporaties

 

Om deze onderdelen te onderzoeken gebruiken we data van de betrokken woningcorporaties, CBS microdata, openbare data en data van Springco. We beginnen met het verzamelen, voorbereiden en koppelen van de data. Dit is de input voor onze algoritmes en rekenmodellen. We zullen de data vervolgens vertalen naar scores per complex en de uitkomsten visualiseren in tabellen, kaarten en analyseren.

Wij hebben enorm veel zin om met deze opdracht impact te maken voor volkshuisvesters en Drentenaren! Meer weten over onze aanpak? Stuur een mailtje naar Hank.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight