Scroll

Woonzorgvisie: sturen op de toekomstbestendige stad

In de afgelopen jaren is er een groeiende behoefte aan geïntegreerde woonzorgvoorzieningen ontstaan, vanwege de vergrijzende bevolking en de stijgende vraag naar hoogwaardige zorg. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voortzet.

 

 

 

 

Samen met Atrivé maken wij inzichtelijk hoe de gemeente kan sturen op deze ontwikkeling. De gemeente heeft sturingsmiddelen, zoals de bouwcapaciteit, de inzet van de bestaande woningvoorraad, regievoering op voorzieningen om ouderen in de toekomst beter te bedienen.

De mens staat centraal

Bij ons staan persoonlijke voorkeuren centraal: hoe willen toekomstige bewoners hun leven inrichten? Willen ze samenwonen met vrienden, alleen of met hun kinderen? In welk type woning en woonomgeving voelen ze zich het meest comfortabel? En hoe belangrijk is nabijheid van zorg voor hen? Daarnaast kijken we naar de zorgbehoefte van de bevolking, waarbij we rekening houden met de leeftijdsopbouw, leefstijl en inkomen. Welke zorgvraag kunnen we verwachten en hoe kunnen we deze het beste verdelen over verschillende zorgtredes? Ook kijken we naar de behoeften van andere groepen buiten de ouderen.

Normenkader voor woningen en voorzieningen

Vervolgens onderzoeken wij de bestaande woningvoorraad, voorzieningenstructuur en leefomgevingen. Waar liggen belangrijke voorzieningen zoals huisartsen, fietspaden, supermarkten en ontmoetingsplekken? Welke woningen zijn geschikt voor een levensloopbestendige woonvorm en liggen in de nabijheid van zorg-, sport- en recreatievoorzieningen? Ook kijken we naar bouwlocaties, en de kracht van elk deel van de gemeente om de toekomstige ouderen te bedienen. Zowel kwantitatief als kwalitatief schetsen we het woonzorglandschap van de toekomst.

Meer weten?

Wij werken graag mee aan de oplossing van morgen. Kan je de uitkomsten van deze analyse in jouw gemeente of bezit gebruiken? Aarzel niet en laat hieronder je gegevens achter!

 

Mogen we je op de hoogte houden met onze maandelijkse Springco's Spotlight?(required)

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight