Scroll

Casus: Zuid-Nederland van het gas

20 03 2019

Om de CO2-uitstoot in 2050 met 95% (t.o.v. 1990) te verlagen, moeten bedrijven en huishoudens van het gas af Dit brengt een enorme opgave. Een opgave die innovatie, omscholing, investeringen en vooral draagvlak bij burgers vereist.

Heldere, nauwkeurige data is van enorme waarde bij dit soort grote transities! En dat is precies waar de kracht van Springco ligt. We maken inzichtelijk waar kansen liggen, welke bewoners het meest geneigd zijn om van gas af te gaan en zelfs wie je in moet inhuren om het dan in om het ook te doen. Benieuwd hoe wij dit soort opgaves aanpakken? In zijn blog neemt René je mee in het proces:

 

De CartoTool

Om de omvang van het probleem in te schatten, kijken we naar de CartoTool. Dat is onze eigen online GIS-viewer, waarin we data presenteren op kaarten. In onderstaande figuur zie je de gemeente Breda en in dit geval het werkelijke gasverbruik in de gemeente Breda op adresniveau.

Hoe groot is de opgave?

Voor de casus ‘Zuid-Nederland van het gas’, weten we niet alleen het werkelijke gasverbruik, maar ook de achterliggende kenmerken van de woningen die de hoogte van dat gasverbruik bepalen, zoals bouwjaar en woningtype. Op die manier kunnen we snel achterhalen hoe groot de maatschappelijke opgave in Zuid-Nederland ten aanzien van de ‘afkoppeling’ precies is. In Breda Zuid (uitvergroot) is het gasverbruik per huishouden het hoogst van de hele regio. Dit gebied kenmerkt zich door veel vooroorlogse woningbouw, waar ook veel vermogende huishoudens wonen. Hier ligt voor Breda de grootste uitdaging.

 

Hoe komen we van het gas af? Inzicht in welwillendheid van de burger

Door verschillende data te combineren kunnen we de welwillendheid van de burgers nu en in de toekomst in kaart brengen. In De Grote Omgevingstest is er onderzoek gedaan naar de duurzaamheidsattitude van huishoudens. Daaruit bleek dat vooral gezinnen met een boven modaal inkomen positief staan tegenover duurzaam investeren in hun woning.

 

Er ligt echter ook een relatie met leefstijl, gebaseerd op psychografische profielen. Springco beschikt over leefstijlen van alle huishoudens in Nederland, dus ook die in Zuid-Nederland. Leefstijl in combinatie met leeftijd, inkomen, opleidingsniveau en gezinssamenstelling zegt veel over hoe mensen over maatschappelijke onderwerpen denken. Zonder hier al te veel in te gaan op de techniek, blijkt dat de leefstijlen ‘Paars’ en ‘Rood’ het meest positief zijn over het gasloos wonen. Hier liggen kansen om op korte termijn fors te investeren in het gasloos maken van woningen.

 

Maar ook de leefstijlen ‘Blauw’ en ‘Aqua’ zijn volop aanwezig: Deze wat introvertere groep is meer gericht op kwaliteit en op hun eigen gemeenschap en veel moeilijker te overtuigen om van het gas af te gaan. Maar als we de leefstijlsamenstelling van Breda doorrekenen naar 2040, zien we dat de groep ‘Blauw’ en ‘Aqua’ flink in proportie afneemt en de groep ‘Rood’ en ‘Paars’ toeneemt. Ook in de toekomst ligt er in Breda dus de potentie om te investeren in deze ambitie om gasloos te worden. Meer dan in bijvoorbeeld Tilburg.

 

En wie huur ik dan in om dat te gaan doen?

Gasloze woningen komen niet vanzelf. Daar heb je installateurs voor nodig. In Nederland is er echter een groot tekort aan installateurs, en dit tekort neemt elk jaar enorm toe. Op een totaal aantal installateurs van 150.000, in heel Nederland, bestaat er nu al een tekort van 20.000. Om de transitie betaalbaar te houden en mogelijk te maken moeten er dus heel veel mensen uit andere beroepen worden omgeschoold naar installateur. Een lastig proces, want wie kan je hiervoor benaderen? Springco weet welke mensen daarvoor te porren zijn, waar die nu wonen en wat voor werk ze doen. De varkenshouders in Oost-Brabant is in deze casus een interessante groep.

Zo ziet u dat Springco op allerlei vlakken in de transitie van waarde is. Door de enorme database (naast de openbare data vanuit bijvoorbeeld CBS en Kadaster), maar ook door de manier van het bewerken en presenteren van de data, geeft Springco een accuraat en uitgebreid advies.

Meer weten over de werkwijze van Springco? Neem dan eens contact op met één van onze collega’s!

 

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight