Scroll

Stedelijke Vernieuwing 3.0 | Differentiëren in het bepalen van ambities

18 05 2021

In de tweede golf van stedelijke vernieuwing (die wij beschreven in onze voorgaande blog) werd gekoerst op het optrekken van wijken naar het stedelijk gemiddelde. Het toonaangevende Forum voor Stedelijke Vernieuwing bekritiseerde deze aanpak tijdens één van haar brede beraden in 2019. Zo werd beredeneerd dat elke buurt haar eigen functie voor én in de stad heeft, en dat het vaststellen van doelstellingen dus vraagt om een fijnmaziger aanpak dan simpelweg het stedelijk gemiddelde. Springco Urban Analytics is het hier roerend mee eens en ontwikkelde een methode waarmee op efficiënte manier maatwerk kan worden geboden met Stedelijke Vernieuwing 3.0.

 

Look-a-like buurten

 

Dat een referentiepunt (benchmark) belangrijk is om een ambitieuze buurtopgave te bepalen betekent niet dat dit het stedelijk gemiddelde hoeft te zijn. In plaats daarvan gingen wij op zoek naar daadwerkelijk vergelijkbare ijkpunten. Voor 300 kwetsbare stadsbuurten zijn we op zoek gegaan naar look-a-likes. Dit zijn buurten met een vergelijkbare fysieke opbouw, maar veel betere maatschappelijke prestaties. Omwille van Toblers eerste wet van de geografie – “Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things” – hebben we de computer meegegeven rekening te houden met de locatie van de look-a-likes, die enigszins in de buurt moesten zijn.

 

 

 

De vijf ‘look-a-like’ buurten van de Archimedesbuurt

 

 

Voor de Archimedesbuurt in Haarlem werden vijf vergelijkingsbuurten binnen de corop-regio gevonden, zoals weergegeven op de bovenstaande kaart. Nadere analyse leert dat het grootste gat met die buurten ligt op het gebied van sociale participatie en schuldhulpverlening, terwijl de Archimedesbuurt het op de gebieden wonen, economie en onderwijs al redelijk goed doet. Op basis van die informatie kan context-specifiek worden gestuurd met maatregelen die aansluiten bij de lokale behoefte, in plaats van generieke aansluiting op het stedelijk gemiddelde.

 

Nu is de noodzaak tot differentiatie niet de enige conclusie die het Forum voor Stedelijke Vernieuwing in 2019 trok. De club benadrukte enerzijds ook het belang van een integrale aanpak waarin onderwijs, werkgelegenheid en openbare ruimte tegelijkertijd onder handen worden genomen, en anderzijds de ontideologisering en rationalisering van de strategie. Een tweede methodiek, de MKBA die wij samen onze partner Rebel ontwikkelden (beschreven in de volgende blog), sluit perfect aan op dat appèl.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight